دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

2مديريت بر استراتژي

  • نظام ارزيابي عملكرد در سه سطح عملكرد كلي شركت ، فرآیند هاي شركت و افراد

نتايج اجراي BSC در بُعد مديريت استراتژي ها را مي توان به توضیح زير بر شمرد (Kaplan et al., 2004,p9) :

  • شفاف کردن استراتژي هاي شركت : توسعه BSC با در نظر داشتن دسته بندي چهار وجه مالي، مشتريان ، فرآیند هاي داخلي رشد و يادگيري ، تفاوت هاي ذهني موجود در مديران اجرايي رده بالاي شركت را از بين مي برد و به نزديك شدن ديدگاه هاي افراد به يكديگر كمك مي كند. به طوري كه كليه مديران ضمن آگاهي شفاف از استراتژي ها و اهداف خود ، ارتباط آن ها را با ساير واحد ها به راحتي احساس مي كنند.
  • تسهيل انتقال چشم انداز و استراتژي به سطوح مختلف مديريت : از طريق معيارها و اهدافي كه براي فرآیندهاي كليدي در راستاي استراتژي هاي شركت تعيين مي گردد ، در حقيقت استراتژي به سطوح مختلف مديريت انتقال مي يابد.
  • هدف گذاري و هم راستا كردن برنامه هاي عملياتي و استراتژيك : با تعريف اهداف كمي براي معيارهاي مالي، مشتريان ، فرآیندهاي داخلي و رشد و يادگيري توسط مديريت عالي شركت ، مديران نسبت به برنامه ريزي در راستاي اهداف تعيين شده اقدام مي نمايند.
  • ارائه بازخوردهاي استراتژيك : به دليل كنترل مداوم استراتژي ها توسط BSC، كارآيي و اثر بخشي استراتژي ها تحت كنترل قرار گرفته و بازخوردهاي مناسب در جهت بهبود در استراتژي و يا شيوه هاي اجرايي ايجاد مي گردد.

BSC به عنوان يك سيستم اندازه گيري با نگرشي جامع به شركت در چهار وجه مالي ، مشتريان ، فرآیند هاي داخلي ، رشد و يادگيري به ارزيابي شركت مي پردازد در توضيح چهار وجه ياد شده مي توان به موارد زير اشاره نمود (Kaplan et al., 2004) :

وجه مالي : ارزيابي متوازن وجه مالي و حداكثر کردن سود را به عنوان هدف نهايي يك بنگاه اقتصادي در نظر مي گيرد. مقصود از معيارهاي مالي آن دسته از معيارهايي هستند كه از ديد سهامداران و به طور كلي ذينفعان شركت به عنوان معيار تعيين عملكرد مد نظر قرار مي گيرند. در بُعد مالي به شيوه هاي هزينه كردن منابع مالي شركت توجه مي گردد. كه از طريق اندازه گيري ميزان كوتاه مدت مالي، بين تدوين و اجراي استراتژي فاصله ايجاد مي كند. اين درحالي می باشد كه رقابت جهاني امروز نيازمند آن می باشد كه معيار هاي غيرمالي، مانند كيفيت، بهره وري و انعطاف پذيري هم مدنظر قرار گيرند. رويكرد ارزيابي متوازن در

کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران