دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

غیر مالی در تمام سطوح شركت مورد نیاز می باشد (نجمي و همكاران، 1387، ص ص6-5). تفاوت های عمده میان این دو دیدگاه به صورت اختصار در جدول (2-2) اظهار شده اند.

 

جدول 2-2)  تفاوت نظام هاي سنتي و نوين اندازه گيري عملكرد (زالي،1387،ص4)

نظام های سنتی اندازه گیری عملکرد نظام های جدید اندازه گیری عملکرد
مبتني بر سيستم حسابداري سنتي مبتني بر استراتژي شركت
تأكيد بر ارزیابی بُعد مالی تأكيد بر ارزیابی ابعاد مختلف سازمان
تأكيد بر ارزیابی عملکرد کارکنان تأكيد بر ارزیابی فرآیندها
رویدادگرا (تأكيد بر رویدادها به صورت منفرد) راهبردگرا (تأكيد بر هم جهتی عملکرد ها واستراتژی ها)
گذشته نگر گذشته و آینده نگر
تأكيد بر کنترل تأكيد بر بهبود
توجه صرف به معضلات برقراری روابط علت و معلولی و ریشه یابی معضلات
نتیجه گرا (تأكيد بر حصول نتیجه) روند گرا (تأكيد بر حصول نتیجه و فرآیند رسیدن به آن)
تأكيد صرف به ارزیابی عملکرد تأكيد بر تفهیم اهداف و استراتژی ها قبل ار ارزیابی عملکرد
ارزیابی های گسسته و دوره ای ارزیابی به صورت یک فرآیند پیوسته

 

2-1-9 ) نظام های سنتی اندازه گیری  عملکرد

نظام هاي اندازه گيري عملكرد سنتي اغلب بر هزينه و مديريت حساب ها متكي هستند. اين روش ها در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 براي مواجه با نياز روز افزون صنايع توليدي توسعه داده شدند. با تغييرات2-1-9-4) مدل اندازه گيري كارت امتياز پاسخگويي[1]در اين مدل شركت ها بستري براي ارتباط با ذينفعان مختلف هستند. در دراز مدت موفقيت شركت بستگي به يكپارچه كردن و متوازن کردن نيازهاي ذينفعان مختلف دارد بدون آن كه منافع يكي فداي منافع ديگري گردد. ذينفعان اصلي عبارتند از كاركنان ، مشتريان ، تأمين كنندگان ، مديران و سهامداران كه هر يك از آن ها انتظاراتي از شركت را برآورده ساخته و در مقابل از شركت انتظاراتي دارند (روغنيان،1387، ص4).

2-1-9-5) روش ارزش افزوده اقتصادی[2] (EVA) – یکی از انتقاداتی که به حسابداری سنتی وارد بود تمرکز بر نتایج مالی در کوتاه مدت ، نظیر سود آوری و فروش سالیانه و در عوض نادیده گرفتن موفقیت شركت در به دست آوردن ارزش افزوده بلند مدت برای سهامداران بود. به طوری که ممکن می باشد یک[1] Accountability Score Card (ASC)


کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران