دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

2 تأثیر ارزیابی شوند : در دیدگاه سنتی ارزیابی کننده، هادی، مشورت دهنده و تسهیل کننده عملیات و عملکرد ها می باشد.

  • دوره ارزیابی : در دیدگاه سنتی عملکرد گذشته مورد توجه قرار گرفته می باشد این در حالی می باشد که در دیدگاه جدید اندازه گیری عملکرد ، تمرکز بر آینده و بهبود امور می باشد.
  • هدف : در دیدگاه سنتی هدف کنترل ارزیابی دهنده بوده و همچنین اعمال سبک دستوری و آمرانه و محاکمه ای از ویژگی های آن به شمار می آید در حالی که در دیدگاه جدید ، هدف از ارزیابی ، آموزش، رشد و بهبود و بهسازی افراد و بنگاه اقتصادی می باشد.

با این تفاسير می توان اظهار داشت که اندازه گيري عملکرد سازمان ها و شرکت ها بر اساس توجه جدید در مقایسه با توجه سنتی از تفاوت های اساسی و در ابعاد مختلف برخوردار می باشد. نتایج حاصل از اندازه گيري عملکرد بر اساس دیدگاه جدید آن ، بهبود رضایت، ارتقای سطح کارکرد از طریق بهبود در تصمیم گیری های حیاتی و نهایتاً اثربخشی فعالیت های شركت خواهد بود. امروزه دیدگاه جدید اندازه گيري عملکرد بسیار مورد توجه سازمان ها و شرکت ها قرار گرفته و مطالعات انجام شده در غرب حاکی از گرایش فزاینده ارزیاب کنندگان به دیدگاه جدید دارد. در صورتی که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد و توسعه و بهبود عملکرد و فعالیت ها بوده و پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاهی نداشته باشد ، شركت ها خود به سوی استقرار نظام اندازه گيري عملكرد می روند و به طور مستمر برای بهبود مکانیزم های آن کوشش می نمایند. برآیند این کوشش ها ایجاد نظام خود ارزیابی در شركت می باشد و سود آوری و نرخ بازده سرمایه[1]شوند. بی توجهی به شاخص های پیشرو موجب می گردد که روابط علی و معلولی[2] بین شاخص ها در نظر گرفته نشود و شركت نتواند مسیر بهبود عملکرد مالی خود را بیابد. كنترل مالي صرف ممكن می باشد مديران را ترغيب نمايد كه داده ها را دستكاري كنند. مثلاً مديران ممكن می باشد با بهره گیری از روش هاي حسابداري از درآمد آينده براي اهداف جاري قرض بگيرند و با در نظر داشتن اين كه در تعيين اهداف در بودجه هر دوره مديران نفوذ زيادي دارند ، ممكن می باشد آن ها اهدافي را وضع كنند كه به راحتي به آن ها مي توان دست يافت. در مجموع تكيه به معيارهاي مالي به تنهايي براي اطمينان از پياده سازي موفق استراتژي ها كافي نيستند. راه حل ، طراحی یک نظام اندازه گیری عملکرد با ترکیبی از شاخص های مالی و غیر مالی می باشد. گرچه شرکت ها تمایل دارند شاخص های مالی را برای کنترل مدیریت و شاخص های غیر مالی را برای کنترل عملیاتی به کار ببرند اما ترکیبی از شاخص های مالی و[1] Return On Investment (ROI)

[2] Cause & Effect Relationship


کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران