دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :تاثیر آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

اضطراب[1]، غیر منطقی بودن[2]، و تکانشی بودن[3]، از خود بیگانگی[4]، افسردگی و عزت­نفس پایین ارتباط دارد.

4-آسیب پذیری[5]: خودپنداره هم چنین شامل میزان حساسیت فرد به انتقادات و تعبیر و تفسیرهای منفی دیگران نسبت به خودش نیز می باشد. حساسیت بیش از حد[6]، زودرنجی[7] و خصوصیاتی از این قبیل از مشخصه­های کودکان و نوجوانان آسیب­پذیر می باشد، وقتی این قبیل افراد عزت­نفس­شان مورد تهدید واقع می­گردد بسیار حساس و زودرنج می­گردند رفتارهای منفی دیگری زیرا عدم توانایی در کنترل خود، برخوردهای نامناسب، پرخاشگری، قضاوت نادرست و ناعادلانه در آن دیده می­گردد که در نهایت به شرمساری و احساس گناه در آن منتهی می­گردد.

6-خودپنداره توصیفی و ارزیابانه می باشد. هر فردی توصیفی از خود در موقعیت­های مختلف ارائه می­کند اما در کنار این توصیف یک ارزیابی هم از خودش از این موقعیت شکل می­دهد، ارزیابی­ها از نظر اهمیت در افراد مختلف در موقعیت­های گوناگون، متفاوت­اند.

7-خودپنداره منحصر به فرد می باشد. این امر به این دلیل می باشد که هر فرد معانی را به شکل خاصی به خود نسبت می­دهد. همچنین عوامل منحصر به فرد ممکن می باشد به هر فرد به شکل خاصی در ثبت دادن معنی[8] تأثیر داشته باشد.

8-خودپنداره به رفتار جهت می­دهند. خودپنداره رفتار نیست، رفتار را کنترل نمی­کند و همۀ رفتارها را تبیین نمی­نماید اما می­تواند از رفتار منتج گردد و بر رفتار تأثیر بگذارد به طور اختصار شاولسون و همکارانش (1976) نشان داده­اند که خودپنداره دارای هفت ویژگی و خصوصیت قابل تفکیک و مطالعه می باشد که عبارتند از:

1-سازمان یافته­می باشد.

[1]. Anxiety

[2]. Irritability

[3]. Impulsivity

[4]. Alientation

[5]. Vulnerability

[6]. Hypersensitivity

[7] .touchiness

[8]. Hierarchical

تاثیر آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه