دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :تاثیر آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

راجرز همسانی و همخوانی بین خود آرمانی و خود واقعی را مورد تأکید قرار می­دهد و می­گوید که بشر بایستی طوری اقدام کند که همسانی (عدم تعارض) بین ادراک­های خویشتن و همخوانی بین ادارک­های خویشتن و تجربیات خود را حفظ کند. (پروین ترجمه جوادی وکدیور، 1373).

خود­پندارۀ یک کودک در حقیقت رویکرد او نسبت به خودش می باشد که این رویکرد می تواند به شکل­های گوناگونی وجود داشته­باشد. مثلاً ممکن می باشد فکر کند کودک بدی می باشد یا شاگرد خوب و درس خوانی یا می­تواند در آینده فرد شایسته­ای باشد یا هم اکنون فردی دوست داشتنی می باشد (نصیری، 1377).

2-3-2منابع تشکیل دهندۀ خود پنداره

خود­پندارۀ هر فردی تا حد زیادی نوعی انعکاس و بازتاب طرز رفتار و تفکر دیگران نسبت به اوست. تأثیر افراد مهم (پدر، مادر، خواهران، برادران، معلم و همسالان) در زندگی کودک در سالهای اولیه زندگی یعنی زمانی که کودک منبع و مرجع دیگری برای مناسب تشخیص دادن یا ندادن رفتارهایش ندارد بسیار مهم می باشد. در خانه افراد مهم زندگی کودک، والدین او هستند و در درجۀ دوم خواهران و برادران او، در مدرسه عموماً معلمین (بسته به سطح سنی و ویژگی­های شخصیتی کودک) و همسالان و هم­کلاسی­ها هستند که در شکل­گیری خود­2-3-4 رشد و تغییر خود پنداره

براساس الگوی خود پنداره پویای جکولز (1999 ، 1981 به نقل از سلیمی، 1386)

اولین عاملی که در رشد خود پنداره لازم می باشد آگاهی از خود می باشد. کودک از طریق تعامل با دیگران به تصریع از (وجود) خویش در محیط آگاه می گردد و واجد یک هویت[1] تحت عنوان من یک کودک هستم[2] می گردد، این هویت ارزیابی می گردد به عبارت دیگر درکی از من شکل می گیرد و یک خودپنداره ایجاد می گردد. این امر غالباً به میزان زیادی به نحوۀ اداراک کودک از واکنش دیگران نسبت به خودش بستگی دارد. اثرات محیطی، عوامل شرطی کننده (پاداش و تنبه) و افراد مهم در نحوۀ ارزیابی کودک از خود تأثیر دارند.

این مطالب دلالت بر این امر دارند که موقعیت آموزشی اولیه تأثیر اساسی در شکل­گیری خودپنداره دارد. تجربه­های خوشایند و ناخوشایند که کودکان طی سالهای اولیه کسب می­کنند، می توانند اثرات طولانی و ماندگاری بر ادارک آنها از خود در سالهای آینده داشته­باشند.

کوپر اسمیت و فلدمن (1976) می گویند خودپنداره پیش از هشت سالگی ایجاد می گردد.

[1]. Ldentity

[2]. Lamachild

تاثیر آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه