دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

کنترل نمود مديريت آن نیز امکان‌پذير نخواهد بود. در این راستا نظام اندازه گیری عملکرد[1] در محیط کسب و کار برای شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار شده می باشد (Das,1994,p24). بنا به گفته کاپلان و نورتن[2] اين نظام مانند بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در شركت ها می باشد ، به همین جهت همواره در هر دوره زمانی ، نیاز به اندازه گیری عملکرد در مدیران عالي شركت ها و سازمان ها احساس شده می باشد (Kaplan et al.,2001,p1).

این اعتقاد هست که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری ، معنی پیدا می کند . یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت بایستی در مورد عملکرد به توافق برسند. از طرفی تصمیم‌گیران شرکت برای تصمیم‌گیری صحیح و به موقع بایستی وضعیت موجود شرکت را به ‌درستی بشناسند. آنان نیاز به اطلاعاتی دارند که عملکرد شرکت را به‌طور دقیق نشان دهد پس وضعیت عملکردی فعلی و گذشته شرکت تأثیر مستقیمی در تصمیمات استراتژیک آنان می‌گذارد ، شاید به همین دلیل می باشد که این ‌روزها اهميت اندازه‌گیری عملکرد شرکت ها هم در مجامع دانشگاهی و هم در مجامع صنعتی فزوني یافته‌می باشد(حاجی جباری و سر آباداني،1386، ص20).

 

1-2 ) اظهار مسأله

هر تحقيق در واقع با قصد پاسخگويي و راه حل يابي براي يك مسأله اصلي كه در واقع در قالب يك پرسش ظهور كرده می باشد، آغاز مي گردد.بيان مسأله ، طرح مسأله به زبان علمي مي باشد كه اين امر شامل محدود كردن مسأله و جداسازي آن از مسائل حاشيه اي می باشد.محقق بايد بتواند مسأله را به گونه اي بيان كند كه اهميت آن را به اثبات برساند (خاکی ،1387، ص9). اندازه گیری عملکرد اصطلاحی می باشد که بسیار مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد اما به ندرت تعریف دقيقي از آن ارائه مي گردد .اندازه گیری عملکرد به معنی فرآیند کمی سازی[3] فعالیت ها می باشد (Bourne et al., 2003 , p2). اندازه گیری عملکرد ، ابزاری برای فهم وضعیت شرکت و اطمینان از موفقیت آن در آینده به شمار می رود. اندازه گیری عملکرد ، ابزاری تحلیلی می باشد که شاخص ها[4] را تعیین می کند ، نتایج را به صورت کمی نشان می دهد و عکس العمل های بعدی را مشخص می سازد( تقی زاده و همکاران،1390، ص147) . به اظهار دیگر اندازه گیری عملکرد فرآیندی می باشد که فعالیت های شرکت را به گونه ای اندازه گیری می کند تا شرکت در سایه

[1] Performance Measurement System (PMS)

[2] Robert Kaplan , David Norton

[3] Quantification

[4] Indicators

کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران