دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :تاثیر آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

می­گردد. به همین دلیل دانش­آموزانی که در جلسات بازی و قصه­گویی حضور می­یابند در یافتن راه­حل­های اصیل و جدید برای مسائل موفق­تر هستند.

کرمی، بختیاروآزاد الله، هاشمی، نظام . (1391) پژوهشی با هدف  مطالعه تأثیر آموزش مهارتهای شناختی و فرا­شناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خود پنداره دانش آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان قدس انجام  داده­می باشد که نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده بیانگر این می باشد که آموزش راهبرد­های شناختی و فرا شناختی در بالا بردن خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خود پنداره تحصیلی دانش­آموزان مؤثر بوده­می باشد.

احدی، مریم، رضایی،  نور محمد، دلاور، علی، پادروند، نادر. (1391) پژوهشی با هدف مطالعه تأثیر آموزش مؤلفه های فرا­شناختی خلاقیت بر سطح سیالی، انعطاف پذپزیری، ابتکار و بسط که بر روی100 دانش­آموزی که بطور تصادفی انتخاب شدند انجام دادند. و نتایج نشان داد که آموزش خلاقیت با یک برنامه منظم آموزشی موجب افزایش سطح مؤلفه­های سیالی، ابتکار، و بسط در دانش آموزان می­گردد.

شریفی و داوری (1388) با مطالعه و مقایسه تأثیر سه روش پرورش خلاقیت (بارش فکری، ارتباط اجباری و سینکتیکس) بر افزایش خلاقیت دانش آموزان پایۀ دوم مدارس راهنمایی شهر نمود در یافتند که بین نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون همه گروه­ها بجزء گروه گواه تفاوت معنی­دار هست. نشان دادند و بارش فکری همانند سینکتیکس و ارتباط اجباری موجب پرورش خلاقیت می­گردد.

ساختن محیطی که از عوامل و روش­های مؤثر بر پرورش خلاقیت تشکیل شده می باشد شرایطی را فراهم می­کند تا کودکان ضمن شناسایی استعداد­ها و توانایی­های خود، اعتماد به نفس را در خود افزایش دهند. و در محیطی مساعد، به کشف، پرورش و شکوفایی خلاقیت نائل شوند.

مانگو (2011) در تحقیقی با عنوان مطالعه ارتباط بین تفکر علمی، خود گردانی در پژوهش و خلاقیت در یک نمونه­گیری به نتایج زیر دست پیدا نمود:

وقتی دانش­آموزان با مسأله­ای روبرو می­گردد، به کار­های خود­نظم می­دهند، هم چنین به صورت علمی تفکر می­کنند و از استراتژی­های خاصی برای ایجاد راه حل­های خلاق بهره گیری  می­کنند. هنگامی که آنها بر روی یک مسأله پژوهشی کار می کنند، در گیر روش­هایی می­شوند که به عملکرد­های موفقی دست یابند. بهره گیری از استراتژی ­های شناختی برای ورود در حل مسأله شبیه آن چیزی که دانشمندان مشغول آن هستند وقتی می­خواهند فرضیه­ای را به اثبات برسانند.

تاثیر آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه