دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

مقدمه

الف- بيان مسأله

همواره زیان متوجه شخص یا اشخاص معین و محصور نیست. گاه قربانیان یک اقدام یا زیان دیدگان محدود ومعین نیستند و حداقل به جمع گسترده ای از اشخاص ضرر وارد می آید. جبران ضرر های شخصی که مشمول قواعد عمومی می باشد، اما در ارتباط با چگونگی و مرجع ذیحق در مطالبه جبران ضررهای جمعی، حقوق ایران دارای ابهامات چشمگیری می باشد. پس، لازم می باشد موارد بسیاری در این زمینه مورد مطالعه واقع گردد

موضوع ضررهای جمعی و پیامدهای آن، در میان مباحث مسئولیت مدنی مانند مسائل بحث برانگیزی می باشد که امروزه در محافل حقوقی مورد نقد و مطالعه جدی قرار گرفته می باشد . از آنجا که به طور کلی، مسئولیت مدنی وسیله ای برای جبران ضرر و حفظ حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شناخته شده می باشد، و به رغم اینکه این نوع جبران تا کنون نتوانسته حقوق حقه و تضییع شده افراد را بطور کامل جبران نماید، اما کشورهای مختلف گام های مؤثری در این راستا برداشته اند.

در حقوق کشور ما نیز، در حال حاضر جبران ضررهای جمعی ، توسط تعداد اندکی از اساتید حقوق مطرح شده می باشد. برهمین اساس، در این پژوهش کوشش گردیده تا روشی مناسب برای جبران این نوع خسارت ارائه گردد و همچنین کوشش شده تا از نظرات و پیشنهادات اهل فن در ایران و تعدادی از کشورهای دیگر جهت ارائه راهکارهای مناسب و رفع ابهام های موجود، در حد امکان و توان و با در نظر داشتن منابع تحقیقی موجود، به گونه ای مناسب ارائه گردد.

ب ضرورت تحقيق

مساله جبران ضررهای جمعی و مسئولیت های مدنی آن در عصر کنونی یکی از مسائل مهم  ومبتلابه می باشد که ضرورت انجام تحقیقی مناسب را می طلبد و نیز با در نظر داشتن این که در حال حاضر رویه قضایی واحدی در این زمینه وجود ندارد، در این پژوهش کوشش گردیده تا راهکارهای مناسب برای جبران ضررهای جمعی و مسئولیت های مدنی ارائه گردد. در واقع، این موضوع توجه وافری را می طلبد تا بتوان حقوق ازدست رفته جامعه ای را که اشخاص به تنهایی قدرت استیفای حق خودرا ندارندرامطالبه و برای گروهی خاص این توانایی قانونی را پذیرفت،

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی