دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :تاثیر آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

9-اهمیت تغییر[1] را گوشزد کنید و از مثالهای متغییر بهره گیری نمایید.

10-جستجوی تصادفی سازمان یافته­ای[2] را طراحی کنید.

11-در بارۀ دقت، تثبیت و عادت[3] آموزش دهید.

12-مهارتهای پژوهش را به عنوان راههایی که بشر برای یافتن حقایق جستجو می­کند، آموزش دهید.

13-با قرار دادن موانع با هدف در فرآیند یادگیری،تحمّل ابهام را به وجود آورید.

14-فرصتهایی برای حالت شهودی ایجاد کنید.

15-فرآیند ابداع و نوآوری را با بهره گیری از تجربه­های برنامه­ریزی شده مناسب یادگیری آموزش دهید.

16-با توسعه هماهنگی به اقدام آورید.

17-زندگی افراد خلاّق و فرآیند خلاّق مطالعه گردد.

18-اجازه دهید دانش آموزان با اطلاعات قبلی تعامل داشته­باشند.

19-راه حل­ها و جواب­ها را بر حسب نتایج و کاربردهای آن ارزیابی[4] کنید.

سرعت رشد می­کند. اما خود را مجموعه صفاتی می­داند که فرد را منحصر به فرد می­سازد، در واقع خود، مرکز وجود هر فرد[5] محسوب می­گردد. (چوکو[6]، 2004).

خود مرکزی می باشد که فرد به وسیلۀ آن از ابعاد مختلف انسانی خود آگاه می­گردد. تأثیر­هایی که فرد بازی می­کند ممکن می باشد به طور همزمان مواردی را از قبل خود به عنوان یادگیرنده، خود به عنوان فرزند، خود به عنوان ورزشکار، خود به عنوان دوست، به عنوان فرد مذهبی شامل می­گردد.خود چند بعدی می باشد و می توان گفت این جنبۀ آن برای شکل­گیری خود پنداره مهم می باشد. (رات و جاکوبز[7] به نقل از چوکو، 2004).

2-3-1 تعاریف خود پنداره

[1] . chang

[2] . Organized random

[3] . habit

[4] . evaluate situations

[5].Centre of the universe

[6]. Choko, A.K

[7]. Roth & Jacobs

تاثیر آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه