دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :تاثیر آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

متفکّر غالباً در کنار مسئله ناکامی را تجربه می­کند. مجموع  این دو مرحله بینش و آمادگی را حقیقت­یابی گفته­اند. (قاسم زاده، 1371).

3-نهفتگی : که در این مرحله بسیار تأکید شده­می باشد گذران الزامی این مرحله توسط متفکّرین می باشد. به نظر بسیاری از نظریه پردازان با جرقه­های ایده­های ابتکاری بواسطه تمرکزی که در این مرحله بدست می­آید در ذهن متفکّرین خلاّق زده می­گردد. (نلر، ترجمه و مسدد ،  1369).

1-انعطاف­پذیری یا نرمشی

2-اصالت

3-سیالی مشخص کرده و برای اندازه­گیری هر یک از آنها آزمونی ساخته­می باشد. آزمون گیلفورد برای اندازه­گیری انعطاف­پذیری تفکر یا آزمون بهره گیری­های غیر معمول نام دارد. برای مثال به آزمون شونده کلمه آجر داده می­گردد و از او خواسته می­گردد تا در مدت 8 دقیقه تمام موارد بهره گیری از آجر را نام ببرد (گیلفورد، 1959). پاسخ­های یکی از دانش­آموزان از این قرار بوده­می باشد: ساختن خانه، ساختن طویله، ساختن مدرسه، ساختن کلیسا، ساختن اجاق. چنانچه ملاحظه می­گردد همه این پاسخها به طبقه واحدی از موارد بهره گیری آجر یعنی ساختن مربوط می­گردد و نشان دهنده واگرایی بیشتر تفکر هستند.

اصالت بوسیله آزمون عنوان داستان (Plot Title Test)  گیلفورد اندازه­گیری می­گردد. در این آزمون داستان کوتاهی به آزمودنی گفته می­گردد و از او خواسته می­گردد تا تمام عنوان­هایی که برای داستان مناسب تشخیص می­دهد بگوید. یکی از این داستان­ها درمورد­ی گرفتار شدن یک مبلغ مذهبی بدست آدم خوارهاست. در این داستان شاهزاده خانم قبیله آدم خوارها به مبلغ مذهبی پیشنهاد می­کند که با او ازدواج کند تا آزاد گردد. مبلغ دو راه بیشتر ندارد یا ازدواج کند یا بمیرد. او از ازدواج سرباز می­زند و پخته می­گردد.

یکی از دانش آموزان برای داستان بالا این عنوان را گفته می باشد.

شکست شاهزاده خانم خورده شدن به وسیله وحشی­ها شاهزاده خانم مبلغ مذهبی و پخته شدن بوسیله وحشی­ها، دانش­آموزان دیگر عنوان­های زیر را انتخاب کرده می باشد: داستان دیگ، شام خوشمزه، خورش واعظ، جفتی بدتر از مرگ، او غذا را ول نمود و دیگ را چسبید، پاک اما مجهول، جایزه­ای داغ برای آزادی.

تاثیر آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه