دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه :مشتریان GSM غرب مازندران)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شرکتهای همراه اول و خدماتی که از نظر آنها دارای اهمیت بیشتری می باشد اولویت بندی شوند، می­توان با بکارگیری منابع شرکت در مسیرهای مناسب،  شاهد مشتریان کاملا راضی و وفادار باشیم.

4-1. اهداف پژوهش:

1-4-1.هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل رضایت و وفاداری مشتریان تلفن همراه در غرب استان مازندران با در نظر داشتن مدل مفهومی ارائه شده می­باشد.

2-4-1. اهداف فرعی:

. مطالعه رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده

. مطالعه رضایت مشتریان از تعرفه (بهای) خدمات دریافت شده

. مطالعه رضایت مشتریان از خدمات دریافت شده با در نظر داشتن تصویر ذهنی مشتری از  شرکت

. مطالعه رضایت مشتریان از خدمات دریافت شده ازبخش در نظر داشتن مشتری

. مطالعه وفاداری مشتریان به شرکت­های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه با در نظر داشتن میزان رضایت آنها از خدمات دریافت شده

5-1. سوالات و فرضیه های پژوهش :

1-5-1.سوال اصلی پژوهش:

عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مشتریانGSM غرب مازندران کدامند؟

2-5-1.سوالات فرعی:

آیا میزان رضایت مشتری در بازار GSM با کیفیت خدمات ارائه شده مرتبط می باشد؟

آیا میزان رضایت مشتری در بازار GSM با تعرفه خدمات دریافتی مرتبط می باشد؟

آیا میزان رضایت مشتری در بازار GSM با مقدار در نظر داشتن مشتری مرتبط می باشد؟

آیا میزان رضایت مشتری در بازار GSM با تصویر ذهنی مشتری از شرکت مرتبط می باشد؟

آیا میزان رضایت مشتری در بازار GSM با و وفاداری مشتری مرتبط می باشد؟

6-1. تبیین فرضیه های پژوهش:

فرضیه های پژوهش منطبق با مدل مفهومی ارائه شده به توضیح ذیل می باشد:

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه مشتریان GSM غرب مازندران)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه :مشتریان GSM غرب مازندران)