دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : طواری رسیدگی از طریق داوری

تکه ای از متن پایان نامه :

به تامل دارد ورودثالث و اعتراض ثالث در داوری می باشد بایستی اشاره نمود که اصل خصوصی بودن داوری  مانع از ان می باشد شخص دیگری غیر از طرفین بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع می باشد . مطابق ماده 475ق ادم  اگر شخصی وارد دعوی گردد صرفا با رضایت طرفین می تواند در جریان داوری شرکت کند  والا به دعوای وی برابر مقررات به نحو مستقل رسیدگی میگردد. مانند تفاوت های ورود ثالث در سیستم دادگاهها و جریان داوری این می باشد که بر خلاف رضایت طرفین در ورود ثالث در در داوری در رسیدگی های قضایی چنین رضایتی شرط نیست . در مورد داوری های سازمانی مرکز داوری ایران مطابق ماده47 ایین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری ورود ثالث علاوه بر رضایت بایستی موافقت نامه داوری و داور و ایین داوری را بپذیرد .

مساله در اینجا این می باشد که در داوری ها ضرورت رضایت طرفین و رسیدگی به دعوای ثالث  میتواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد مانند این که داور و دادگاه نتواند ادعای ثالث را به همراه دعوای اصلی مطالعه کند,داور نمی تواند به هر دو یکجا رسیدگی کند چراکه رضایت طرفین در ورود ثالث شرط می باشد.(کریمی، 1392،195)

این دوگانگی و رسیدگی در دو نهاد مجزا موجبات تعارض ارا را فراهم می اورد در این جا راه حل هایی ارائه خواهد گردید مثل زیرا دادگاه نمی تواند رسیدگی را متوقف کند پس داوری بایستی تا صدور رای دادگاه متوقف بماند.

پس به طور کلی بایستی گفت از انجا که در مورد این موضوع تاکنون مطالعات جامعی صورت نپذیرفته و صرفا به صورت مباحث پراکنده در کتب اشاره شده می باشد لذا پس از مطالعه ایرادات و طواری در رسیدگی های سیستم قضایی و

طواری رسیدگی از طریق داوری محسن محمدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه