دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

هزینه های تولید را هزینه های نیروی کار تشکیل می داد. در دهه 1980 ، هزینه ی نیروی کار مستقیم تنها به 5 تا 10 درصد هزینه های تولید می رسید ، زیرا هزینه های عمده برای اتوماسیون مصرف می گردید. تخصیص هزینه ای سربار بر مبنای نیروی کار مستقیم در این زمان باعث اشتباه در محاسبه هزینه های تولید شده و منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست از سوي مدیران می گردید. این امر زمینه ساز پیدایش روش های جایگزینی تفویض اختیار به دیگر کارکنان ، به اهداف کوچک سازی خود نائل می شوند. با در نظر داشتن این که تأثیر مدیریت میانی، ترجمه راهبردها به اهداف عملیاتی، پایش فرآیندها و متناسب کردن کوشش ها و فعالیت های زیر دستان می باشد، شواهد نشان می دهد که تفویض اختیار به کارکنان موقعی مفید می باشد که آن ها به جهت گیری های شركت واقف باشند. پس شرکت ها نیازمند راه های ارتباطی جدیدی با کارکنان بودند تا اهداف خود را به آن ها بشناسانند. معیارهای عملکرد کسب و کار چنین ارتباطی را مهیا می کردند.

2-1-4-3 ) فعالیت های نوآورانه و بهبود عملكرد – در پاسخ به افزایش رقابت ، شرکت های زیادی اقدام به فعالیت های نوآورانه برای بهبود  عملكرد خود نموده اند.اکثر این فعالیت های نوآورانه متمایل به موضوعات کلی تر نظیر مدیریت کیفیت جامع[1]، تولید ناب[2] و تولید در تراز جهانی[3] می شوند که در این میان مدیریت کیفیت جامع از همه فراگیر تر شده می باشد. مباحثی زیرا بهبود مستمر[4]، چرخه دمینگ[5] ، کنترل آماری فرآیند ، روش های تاگوچی[6]  و هزینه یابی کیفی از دیگر این موارد می باشد . همه اين روش ها و تکنیک ها یک نقطه مشترک دارند و آن تکیه بر نظام اندازه گیری عملکرد می باشد.قبل از آن که شرکتی بتواند مشخص کند که برای بهبود به چه چیزی نیاز دارد ، بایستی مشخص کند که کجا و چرا عملکرد داخلی مناسب نیست ، از این رو به معیارهای عملکرد نیاز دارد. از طرف دیگر با در نظر داشتن جهشی که در کسب و کار صورت گرفته می باشد ، شرکت ها از مرحله هزینه ها مرحله ارزش وارد شده اند. کسب و کارها در محیطی فعالیت می کنند که ارزش ، حاکم می باشد . آن ها مجبورند به طور پیوسته کوشش کنند تا محصولات و خدماتی که عرضه می کنند ، برای مشتریان ارزش بیشتری با هزینه ي کمتر تولید نماید. برای رسیدن به این مقصود ، آن ها مجبورند که برنامه های بهبود عملکرد را پیگیری کنندتا به  تجدید بنای نظام های اندازه گیری عملکرد کسب و کار نائل شوند (تيموري و علي اكبري ، 1384،ص ص34-32 ).

[1] Total Quality Management (TQM)

[2] Lean Production (LP)

[3] World Class Manufacturing (WCM)

[4] Continual Improvement

[5] Deming Class

[6] Taguchi


کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران