دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

خواهد گردید.به همين دليل آن ها هميشه نسبت به موضوع اندازه گيري عملكرد واحد تجاري اهميت خاصي قائل مي باشند.

در عصر کنونی ، تحولات شگرف دانش مدیریت ، وجود نظام اندازه گیری عملکرد را اجتناب ناپذیر نموده می باشد . به گونه ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف شرکت اعم از ارزیابی بهره گیری از منابع و امکانات ، کارکنان، اهداف و استراتژی ها ، به عنوان یکی از علائم ناکامی آن شرکت قلمداد می گردد. هر شرکت به1-5 ) چهارچوب نظری پژوهش

چهارچوب نظری بنیانی می باشد که تمامی پژوهش بر آن استوار می باشد. این چهارچوب شبکه ای می باشد منطقی ، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی زیرا مصاحبه ، مشاهده و مطالعه پیشینه پژوهش شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مسأله پژوهش مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب بایستی شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین گردد تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود.نتایج آزمون فرضیه ها (که متضمن تأیید یا عدم تأیید می باشد ) ، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های پژوهش آشکار می گردد. بدین ترتیب چهارچوب نظری گام مهمی در فرآیند پژوهش به شمار می آید(سکاران، 1385،ص94). مدل مفهومي در نظر گرفته شده براي اين تحقيق با تغييراتي كه در مدل ارايه شده در تحقيق آرتز و همكارانش[1] (2012) انجام گرديد به شكل زير طراحي گرديده می باشد. مدل فوق نشان دهنده اين می باشد كه ويژگي هاي اندازه گيري عملكرد با در نظر داشتن متغيرهاي تعديل گر (قابليت اطمينان، كاربرد خاص، نوع صنعت، نوع استراتژي و اندازه شركت) بر كاربردي کردن تصميمات استراتژيك اثر گذارند.

[1] Martin Artz , Christian Homburg , Thomas Rajab


کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران