دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

امروزه اندازه گیری عملکرد[1] به یک فعالیت عادی و البته ضروری در زندگی روزمره افراد ، شرکت های تجاری[2] و سازمان ها[3] تبدیل گرديده می باشد (تيموري و علي اكبري،1388،ص 5). اهمیت و تأثیر مهم اندازه گیری عملکرد برای شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی کاملاً آشکار می باشد زیرا اندازه گیری عملکرد مانند بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های منطقی در واحد های کسب و کار می باشد (Propper et al., 2003, p10).

رشد و توسعه روز افزون شرکت ها از یک سو و تغییرات سریع و عمیق شرایط محیطی از سوی دیگر این واحد ها را وادار به پذیرش مفهوم رقابت و رقابتی شدن نمود به طوری که شرط بقا برای شرکت ها ارتقاي عملکرد آن ها شده می باشد. بدیهی می باشد در چنین شرایطی تنها شرکت هایی که رویکرد استراتژیک[4] داشته باشند می توانند به حیات خود ادامه دهند. اما آن چیز که مسلم می باشد این می باشد که وجود استراتژی به تنهایی کافی نیست بلکه اجرا و کنترل استراتژی ها می باشد که شرکت را به جلو پیش می برد. تجربه نشان داده می باشد که غالب شرکت هایی که شکست خورده اند در اثر ضعف در استراتژی ها نبوده بلکه در اثر اجرا نشدن یا اجرای ضعیف استراتژی ها و عدم کنترل بر آن ها بوده می باشد.اگر استراتژی ها به درستی تدوین شوند ، اما به طور مناسب به سطح فرآیند ها و فعالیت های شرکت مرتبط نشوند آن گاه  مدیران عملیاتی به عبارتی بدنه اجرایی شرکت از استراتژی دور شده و در نتیجه بین عملکرد و استراتژی ها واگرایی ایجاد می گردد. استقرار نظام اندازه گیری عملکرد[5] خطر وقوع این واگرایی را به حداقل رسانده و از اتلاف وقت و منابع شرکت ها جلو گیری می کند (غلامي و همكاران،1387، ص1).

در دنیای رقابتی امروز شركت ها در هر محیطی که فعالیت مي نمایند ، دائماً نیازمند بهبود عملکرد بوده و بایستی تمام کوشش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند. لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیریت همواره به عنوان یک وظیفه اساسی مطرح بوده می باشد(پاكپور رودسري،1387، ص17). بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی ، شاخص های مالی می باشد که جهت اندازه گیری عملکرد مالی مورد بهره گیری قرار می گیرند(حسن زاده و همكاران ،1388، ص189). بدون مطالعه و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی شركت و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ، بهبود[1] Performance Measurement

[2] Corporations

[3] Organizations

[4] Strategic Approach

[5] Performance Measurement System (PMS)


کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران