دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

تکه ای از متن پایان نامه :

ایجاد نظریۀ خطر، تکیه بر فعل زیانبار به طور نوعی می باشد و در نتیجه مسئولیت هم چهرۀ نوعی دارد، نه شخصی. اما مسئولیت مدنی بر پایه تضمین حق بیشتر بر مبنای حق تضمین شده و آزادی فعالیت و ابتکار می باشد.[1]

مبحث چهارم– ضرر از ارکان مسئولیت مدنی

ارکان و شرایط اساسی مسئولیت به سه رکن اساسی تقسیم می گردد که برای تحقق مسئولیت مدنی، اجتماع هر سه رکن لازم می باشد.[2] این ارکان عبارتند از: ضرر، فعل زیانبار، ارتباط سببیت بین اقدام زیانبار و ضرر[3].

گفتار اول – وجود ضرر

وجود ضرر را بایستی از ارکان اصلی مسئولیت دانست، هر چند که این قاعده نیز از گزند استثناء مصون نمانده، و در مواردی که در قرارداد شرط عهدشکنی می گردد از ناقض پیمان مبلغی بعنوان مستنکف از تعهد اخذ می گردد. درحالی که ممکن می باشد اصلاً از نقص تعهد خسارتی متوجه خواهان نگردیده باشد. در این خصوص ماده 230 قانون مدنی این گونه اظهار می کند که: « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را بیشتر یا کمتر از آن چیز که که ملزم شده می باشد محکوم کند » که این مطلب بر خلاف قاعده بودن مادۀ مذکور را ابراز می دارد و اصل بر این می باشد که در صورتی می توان مطالبه خسارت نمود که ضرری حادث شده باشد.[4]

بند اول – اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهیت

الف- ضرر مادی

ضرر مادی ضرری می باشد که متوجه مال می گردد. برای تفهیم زیان مادی بهتر می باشد به عنوان پیش نیاز، آغاز تعریفی از مال را ارائه نماییم. از لحاظ لغوی مال به آن چیز که در ملک کسی بوده و ارزش مبادله را داشته باشد، دارایی، خواسته و مال گفته می گردد[5] هرچند به محض اینکه کلمه مال به گوش می رسد، ناخودآگاه شیء یا کالائی که وجود خارجی داشته باشد در ذهن متبادر می گردد، اما واقعیت امر این می باشد

[1] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج قرارداد، ص 196

[2] سید مرتضی، قاسم زاده، الزام ها و مسئولیت های مدنی بدون قرارداد، نشر میزان 1387، چاپ دوم، ص 72

[3] علیرضا باریکلو، مسئولیت مدنی، نشر میزان، 1389، چاپ سوم، ص 62

[4] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج قرارداد، ص 243

[5] محمد، معین، فرهنگ فارسی، نشر امیرکبیر، چاپ هفتم، جلد سوم، 1371،ص 3708

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده