دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد. کین[1] معتقد بود که عملکرد چیزی می باشد که فرد از خود به جا می گذارد و جدا از هدف می باشد. برناردین و همکارانش[2]  معتقدند که عملکرد بایستی به عنوان نتایج کار تعریف گردد ، زیرا نتایج قوی ترین ارتباط را با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و تأثیر های اقتصادی شركت ایفا می کند. فرهنگ لغت آکسفورد[3] عملکرد را به این شکل تعریف نموده می باشد که انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش و یا تعهد شده عملکرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجی ها یا نتایج بر می گردد و در عین حال عنوان می کند که عملکرد  در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن می باشد. پس می توان عملکرد را به عنوان رفتار یا روشی که سازمان ها ، شرکت ها ، گروه ها و افراد انجام می دهند تلقی نمود.

کمپ بل[4]  معتقد می باشد که عملکرد ، رفتار می باشد و بایستی از نتایج متمایز گردد ، زیرا عوامل نظام مند می توانند نتایج را منحرف کنند. به نظر می رسد در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف گردد که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد ، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد.در تعريف بروم راچ[5]  اين ويژگي را مي توان مشاهده نمود. وي معتقد می باشد كه عملكرد هم به معناي رفتارها و هم به معناي نتايج می باشد. رفتارها از فرد اجراكننده ناشي مي شوند و عملكرد را از يك مفهوم انتزاعي به اقدام تبديل مي كنند. رفتارها فقط ابزارهايي براي نتايج نيستند ، بلكه به نوعي خود نتيجه به حساب مي آيند و مي توان جداي از نتايج در مورد آن ها قضاوت نمود. اين تعريف از عملكرد منجر به اين نتيجه گيري مي گردد كه هنگام مديريت عملكرد گروه ها و افراد ، هم ورودي ها (رفتار) و هم خروجي ها (نتايج) بايد در نظر گرفته شوند. اين مدل تركيبي را مديريت عملكرد مي نامند. اين مدل سطح توانايي يا شايستگي و موفقيت ها را همانند هدف گذاري و بازبيني اهداف پوشش مي دهد(آرمسترانگ،1385، ص304). می توان گفت عملکرد نتیجه یک اقدام می باشد و یا توانایی انجام یا قابلیت ایجاد یک نتیجه را عملکرد گویند. پس می توان گفت که عملکرد هم به اقدام و هم به نتیجه اقدام اشاره دارد. به عبارت دیگر ، عملکرد را می توان به عنوان اقدام امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست نيز تفسير نمود ‌(تيموري وعلي اكبري،1388، ص10).

2-1-2-1 ) عملکرد و تصمیم گیری[6]همان طور که در قسمت قبل ذکر گردید ، اندازه گیری عوامل تشریح کننده عملکرد ، هنگامی ارزشمند می باشد که از داده ها در تصمیم گیری ها بهره گیری گردد. تصمیماتی که به مقصود جهت گیری های راهبردی و یا هدایت سازمان و يا شركت در پیاده سازی مفاهیم راهبردی ،

[1] J.Kane

[2] H.Bernardin

[3] Oxford  Dictionary

[4] J.PCampbell

[5] G.Brumrach

[6] Decision Making

کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران