دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

ج) اقدامات اصلاحي – پس از مقايسه بين عملكرد و استانداردها ، اغلب به كمك ساز و كار بازخورد ، نقاط انحراف از استانداردها مشخص مي گردد.لذا پس از تشخيص نقاط انحرافي ، مدير با اقدام اصلاحي ، شكاف به وجود آمده را كاهش مي دهد.اين كار تا هنگامي كه عملكرد قابل قبولي حاصل نشده می باشد ، ادامه مي يابد.

د) شبكه ارتباطي – تعامل بين دريافت كننده اطلاعات ، ارزيابي كننده و اصلاح كننده اطلاعات حاصل از عملكرد ، در نظام شبكه ارتباطي امكان پذير مي گردد. اين شبكه ارتباطي تعيين كننده ساختار نظام اندازه گيري را تحت تأثير قرار مي دهد و به عبارت ديگر ساختار حاكم بر نظام هاي اندازه گيري ، از شبكه ارتباطات متاثر می باشد.

 

2-1-13 ) فرآیند اندازه گيري عملکرد

هر فرآیندی شامل مجموعه اي از فعالیت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص ، منطقی و هدف دار می باشد. در فرآیند اندازه گيري عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب گردد ، رعایت نظم و توالی فعالیت های ذیل در آن ضروری می باشد  (رحيمي،1385،ص ص42-41) :

  • تدوین شاخص ها و ابعاد و محور های مربوطه و تعیین واحد سنجش آن ها
  • تعیین وزن شاخص ها به لحاظ اهمیت آن ها و سقف امتیازات مربوطه
  • استاندارد گذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص
  • سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده
  • استخراج و تحلیل نتایج

 

2-1-13-1 ) تدوین شاخص – شاخص ها مسیر حرکت شركت ها را برای رسیدن به اهداف را مشخص می کنند. نگاه اول در تعيين شاخص ها متوجه چشم انداز[1] و ماموریت[2] و اهداف کلان[3] ، راهبردهای بلند مدت[4] و کوتاه مدت[5] و برنامه های عملیاتی و فعالیت های اصلی شركت متمرکز[1] Vision

[2] Mission

[3] Objectives

[4] Long-Term Strategies

[5] Short-Term


کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران