دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : طواری رسیدگی از طریق داوری

تکه ای از متن پایان نامه :

قانون داوری ملی اظهار نشده و حتی قرائن تردید اوری هم خلاف آن دیده می گردد اما از مسلمات می باشد وبرای آن چند دلیل هست :

1-سرعت واجتناب از تشریفات ، یکی از اهداف داوری سرعت واجتناب از تشریفات مفصل و پیچیده و وقت گیر دادرسی دولتی می باشد که اساسا با قابل تجدید نظر بودن سازگار نیست .

2-پایگاه قراردادی ، داوری بر قرارداد استوار می باشد وتوافق طرفین می باشد که به آن اعتبار می بخشد وخارج از قرار داد نمی توان آیینی را بر آن اضافه نمود پس اگر قرار باشد در رای داور تجدید نظر گردد طرفین قرارداد بایستی در مورد آن قبلا تصمیم گرفته باشند و در سکوت طرفین اساسا معلوم نیست در کجا می توان تجدید نظر خواهی را مطرح نمود .

3-رویکرد قانونگذار:از مجموع مقررات  داوری داخلی به طور ضمنی قطعیت رای داور استنباط می گردد حتی از عبارت اعتراض به رای داور که در مواد 491 و493 ق ا د م آمده می باشد نمی توان قاعده کلی قابل تجدید نظر بودن رای داور را استنباط نمود ، در ماده ی 35 قانون داوری تجاری بین المللی صراحتا بر قطعیت رای داور تاکید شده می باشد ، مقررات داوری سایر کشور ها نیز حکایت از قطعی بودن رای داور دارد .

4-قاعده ی مختار در نظام دادرسی داخلی ، در نظام حقوقی ما قاعده ی قطعیت آرا اختیار شده واصل بر قطعیت آرا گذاشته شده می باشد در نتیجه تجدید نظر خواهی استثنا به شمار می رورد ونیاز به نص دارد پس اگر رای داور هم قابل تجدید نظر بود قاعدتا بایستی در جایی از قانون دلیلی بر آن پیدا نمود می گردید .

طواری رسیدگی از طریق داوری محسن محمدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه