دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : طواری رسیدگی از طریق داوری

تکه ای از متن پایان نامه :

از طریق صدور اجرایی به مرحله ی اقدام در آید زیرا متکی به امر قضایی می باشد واجد خصیصه ی امر مختومه می گردد ؛ اما به نظر می رسد که این طرز تفکر حقوقی افراط گرایانه وبه دور از منطق حقوقی و مغایر فلسفه ی ارجاع به داوری باشد زیرا که درست می باشد داور یا داوران مثل قاضی دارای سمت عمومی نیستند اما به هر تقدیر مانند همان قضات اقتدار و صلاحیت خود را برای حل اختلاف بین اصحاب دعوی از قانون کسب کرده اند یعنی همان  گونه که قاضی بر حسب قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین مردم را تحصیل می کند وبرای اجرای حکم خود نیز از قانون کسب قدرت و اقتدار می نماید داور هم به موجب قانون واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین طرفین دعوی و یا متعاملین بر حسب مورد می گردد از طرفی رای او نیز مانند رای قاضی دارای قدرت اجرایی می باشد پس موردی ندارد که بگوییم رای داور تمام اعتبار های رای قاضی را دارد اما فاقد اعتبار امر مختومه می باشد البته در ایران به دلیل سکوت مقنن ممکن می باشد در قاطعیت این عقیده تزلزلی ایجاد گردد اما در اینکه از جهت منطق حقوقی فرقی بین رای داور و رای قاضی نیست کوچک ترین تردیدی در شمول قاعده ی امر مختومه نسبت به رای داور باقی نمی ماند ، خاصه اینکه در قوانین سایر کشور ها صراحتا به اینکه داوری مانند امر قضایی دارای ارزش و اعتبار می باشد و نهایتا رای داوران همانند رای قاضی دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد هست ؛ در مقررات داوری هلند آمده ، تنها حکم نهایی کلی یا جزیی می تواند دارای اعتبار قضیه ی محکوم بها باشد چنین حکمی به محض صدور این اعتبار را دارا می گردد ؛ حکم داوری به محض دارا شدن اعتبار قضیه محکوم بها می تواند موضوع درخواست اجرا (ماده 1062) و یا مورد شکایت ابطال ( بند 3 ماده 1064) قرار گیرد ( کلانتریان ، 1387، 31)

طواری رسیدگی از طریق داوری محسن محمدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه