دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

تکه ای از متن پایان نامه :

تعهداتی را پذیرا شده می باشد، از پذیرش دستورات خریدار، مبنی بر عدم پرداخت ثمن معامله یا مبلغ اعتبار به فروشنده در صورت احراز شرایط مقرر در اعتبار، امتناع خواهد نمود و ابطال اعتبار را نخواهد پذیرفت. از همین رو، در قلمرو حقوق بانکی، از اعتبار اسنادی در نوع غیرقابل برگشت، به عنوان «تعهد الزام آور بانکی» یاد می کنند[1].

42

در حقوق عرفی انگلیس، برای اعتبارات اسنادی، قائل به ماهیت خود بخود تصفیه شونده[2] شده اند. ماهیت خود بخود تصفیه شونده اینگونه اسناد، ناشی از وثیقه بودن اسناد حمل می باشد. به این معنی که بانک، با برخورداری از حق وثیقه نسبت به کالا در هر صورت می تواند با فروش کالا، طلب خود را تصفیه کند.

در کشور ما، تا قبل از انقلاب اسلامی ایران و دگرگونی پاره ای از نهادهای حقوقی، اعتبار اسنادی را غالباً از مصادیق قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی به شمار اعتبارات اسنادی صرفاً ابزاری برای پرداخت نیستند، بلکه می توانند وسیله ایجاد اعتبار نیز باشند. از این رو اعتبارات اسنادی به دو نوع اصلی تقسیم می گردند:[3] اعتبارات اسنادی تجاری و اعتبارات اسنادی تضمینی.

6-1-2- اعتبارات اسنادی تجاری

44
45

اعتبارات اسنادی تجاری شکل سنتی و قدیمی اعتبارات اسنادی می باشد که به عنوان یک مکانیسم پرداخت و تامین منابع مالی برای بیع بین المللی کالا ایجاد گردید. این مکانیسم بسیار منعطف می باشد و طرفین می توانند اعتبار را به گونه ای تنظیم کنند

  1. 3. Georges Ripert, Op.Cit;T.2,10 Paris 1986,p.366 et suiv. –Bontoux, letter de credit commercial, Banque, 1958.
  2. 4. Self-Liquidating nature
  3. 107. گائو ایکس یانگ و روس پی.بوکلی، همان، ص 309.

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده