دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

تکه ای از متن پایان نامه :

کشورهایی هستند که احتمال بیشتری می‌رود از تعهدات بین‌المللی تخلف ورزند. پس، عامل نزدیکی در معاملاتی که طرفهای آن از کشورهای در حال توسعه هستند، همچنان مطرح و تعیین‌کننده باقی خواهد ماند.

مبحث پنجم- مـاهیت حقوقی اعتبارات اسنادی

41

اعتبار اسنادی روش جاری پرداخت در قراردادهای بین المللی فروش کالا و صدور خدمات می باشد که مقررات مربوط به آن توسط اتاق بازرگانی بین المللی تحت عنوان ” رویه و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی” تدوین گردیده می باشد. در شیوه اعتبار اسنادی بانکها با پذیرش نوعی نمایندگی از طرفین قرارداد پایه، اقدام تحویل و تحول موضوع می باشد[1] و اهم اوصاف و ویژگیهای آن را بخود گرفته می باشد. بر این اساس، در مقام تحلیل ماهیت حقوقی این سند تجاری، بعضی حقوق حاکم بر برات را بر این سند تجاری- بانکی بار می کنند.

درحقوق فرانسه، قرارداد مقدماتی گشایش اعتبار، مانند عقود بی نام[2] بحساب آمده می باشد و اعتبارات اسنادی مربوطه، مثل مطلق اعتبارنامه ها، از اسناد تجاری به معنی خاص محسوب نمی شوند و تعهدات ناشی از آن، به ویژه در نوع اعتباراسنادی غیر قابل برگشت، از مصادیق یک عقد لازم یا قرارداد الزام آور می باشد. به این معنی که بانکی که چنین

  1. 1. بر این مفهوم در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن رک به :

–  اعظمی زنگنه، عبدالحمید، جزوه حقوق بازرگانی، نشر تهران،چاپ دوم، بی تاریخ، ص 221.

– ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد سوم، نشر دادگستر ،چاپ اول، 1374، ص3.

– اخلاقی، بهروز، بحثی پیرامون مفهوم اسناد تجاری، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره21، اسفند1358.

  1. 2. Georges Ripert, droit commercial, 3ed, Paris 1954, at 869-870.

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده