دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

آبستن کنند و ماده حیاتی (اسپرماتوزوئید) را با وسائل پزشکی وارد رحم زن کرده از این طریق او را باردار نمایند (لطفی، 1381، ص272).

تلقیح مصنوعی در فقه از دو منظر مورد بحث می باشد یکی از جهت حکم تکلیفی یعنی جواز و عدم جواز آن‏که آیا از نظر شرعی این اقدام مصنوعی جائز می باشد یا خیر؟ دوم از جهت حکم وضعی یعنی طفلی که از این راه متولد می‏گردد ملحق به پدر و مادر طبیعی خود می‏باشد؟ یا خیر؟

تلقیح مصنوعی در حقوق مدنی و در ارتباط با اماره فراش صرفا از نظر حکم وضعی مورد دقت و مطالعه قرار می‏گیرد و لیکن در بعضی از حالات موضوع، حکم تکلیفی جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی در آثار و احکام وضعی آن به نحوی تأثیر دارد. لذا در این بخش به اختصار به هر دو جنبه بحث اشاره می‏کنیم. هم‏چنین تلقیح مصنوعی، اقسام و شقوق متعددی می‏تواند هرگاه زوج عقیم باشد و صاحب فرزند نشود اگر با توافق زوجه نطفه مرد بیگانه‏ای بدون نزدیکی به او تزریق گردد در جواز این حالت اختلاف می باشد. در کتب قدیم فقهی مسأله به این شکل مطرح نشده می باشد، لیکن در قرآن کریم و سنت معصومین (علیهم السلام)، عموماتی هست که با استناد به آنها بعضی نظر به حرمت داده‏اند.

مانند یکی از آیات قرآن‏که از عموم آن بر حرمت تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر استدلال می‏گردد آیه: قل للمؤمنات یغضبن من أبصارهنّ و یحفظن فروجهنّ (نور/31) می‏باشد که مطابق آن خداوند متعال به حفظ عضو تناسلی زن (فرج) امر کرده می باشد و نفرموده از چه چیز حفظ گردد و آن را به مقاربت یا چیز دیگر اختصاص نداده می باشد. اصولیین و دانشمندان عرب اتفاق دارند که حذف متعلّق افاده عموم می‏کند. یعنی زیرا نفرموده از چه چیزی حفظ کنند بایستی از هر چیزی آن را حفظ کنند. مثلا اگر گفته گردد مال خود را از دزد حفظ کن فقط دلالت بر حفظ مال از سرقت دارد، اما هرگاه گفته گردد مال خود را حفظ کن و دیگر گفته نشود از چه چیز حفظ کن، افاده عموم می‏نماید. یعنی از دزد، اسراف، تلف شدن و از هر چیز دیگر، پس آیه کریمه که دستور به حفظ فروج زنان داده می باشد دلالت بر حفظ فروج از هر چیزی دارد حتی تلقیح مصنوعی از نطفه غیر شوهر (مغنیه، 1402ق، ص374).

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران