دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 گردید همۀ احکام راندگی برای وی مانند افتادن حد و انتقاد نسبت و تحریم  همیشگی جاری می گردد. اما در مورد نفی فراش، در اینجا فراشی وجود ندارد که نفی گردد (شیخ طوسی، 1413ق، ج5، ص196).

شیخ طوسی در المبسوط می‌فرماید: «آیا حکم به مسلمان بودن این کودک می‌گردد یا نه؟ بعضی از مردم قائل به  مسلمان بودن وی می باشند و بعضی دیگر معتقدند که اگر همراه با دلیل باشد، سپس کافر می‌باشد زیرا که دلیل فراش بودن را ثابت می‌کند و بچه فراش کافر، کافر می‌باشد، مگر اینکه خود بخواهد آنرا با دست خود کنار بگذارد و آن را در دست مسلمانی بگذارد به امید آنکه مسلمان گردد  و اگر همراه با دلیل نباشد، حکم وی مسلمان می‌باشد،زیرا وی  در خانه مسلمان پیدا شده و با تبعیت  از خانه، و این رأی قوی‌تر و اولی می‌باشد زیرا وی به آن چیز که برعلیه خود می‌باشد، اعتراف کرده می باشد و اقرار خود با آن چیز که علیه فرد می‌باشد می‌پذیرد، و اقرار برای خود را نمی‌پذیرد و نسبت علیه وی می‌باشد و اسلام برای وی می‌باشد. و هنگامی که حکم به اسلام وی داده گردد احکام مسلمانان مانند ارث و قصاص در صورت قتل عمده بر وی جاری می‌گردد و دیه در صورتی که قتل غیر عمد و خطایی باشد. و هنگامی که بالغ گردید و اسلام را وصف نمود، حکم می‌کند به او از هنگامی که پدرش ادعا نمود و اگر کفر را وصف نمود، حکم به ارتداد او داده می‌گردد و توبه می‌کند اگر بخواهد و در غیر اینصورت کشته می‌گردد و کسی که می‌گوید او کافر می باشد قائل می باشد که حکم او حکم  مشرکین می باشد و اگر مسلمانی او را بکشد قصاص و دیه کامل بر او نیست و اگر به بلوغ رسد و اسلام را وصف کند یاد کند دعوی ساقط می‌گردد و نسبت با از بین رفتن فراش نفی می‌گردد و اگر از سوگند یاد کند سوگند وی تکرار می‌گردد، اگر سوگند یاد کند، فراش برای وی ثابت می‌گردد و نسبت به وی الحاق تا اینکه باراندگی نفی گردد. و اگر از سوگند سرباز بزند، سپس آیا سوگند متوقف می‌گردد تا اینکه فرزند به بلوغ برسد و نسبت آن ثابت گردد؟ برطبق آن چیز که بعداً  خواهیم گفت. اما قسمت چهارم: آنست که گفته گردد ما این فرزند را به دنیا نیاوردم بلکه او را قرض گرفتم پس بایستی زن بر تولد او دلیل بیاورد زیرا ولادت پدیده  می‌باشد که عده‌ای آن را مشاهده می‌کنند و بایستی دلیل بیاورد و ادعا به تنهایی پذیرفته نیست» (شیخ طوسی، 1413ق، ج5، ص205).

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران