دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

2-6- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص الحاق نسب در فراش

 

شیخ طوسی در کتاب المبسوط می فرماید: «اگر دو نفر برزن وارد شوند، اگر هر دو دانا (عاقل) باشند، زناکار می‌باشند  و اگر جاهل باشند به حرام بودن ازدواج و یا جماع،  پس جماع، جماع حرام می‌باشد و حد بر او لازم نمی‌باشد و فراش بر او ثابت و نسبت به وی الحاق و عده لازم می‌باشد. عدۀ اول قطع تمام می‌گردد زیرا که آن زن فراش دومی گردید و جایز نمی‌باشد که در عده اول باشد زیرا که در فراش دومی می باشد و زن به عده هریک از آن دو به صورت انفرادی ملزم می باشد و یکی  بر دیگری داخل نمی‌گردد و اگر یکی عالم و دیگری جاهل باشد. اگر مرد جاهل باشد و زن عالم باشد، پس آن جماع مشکوک می‌باشد، حدی ندارد و زن فراش وی می‌باشد و نسبت به وی الحاق می ‌گردد و عده بر وی واجب می باشد و زن زناکار می‌باشد و حد بر وی واجب می باشد و مهریه‌ای ندارد و اگر زن جاهل باشد و مرد عالم باشد، پس زن زناکار نمی‌باشد و حدی ندارد و مهریه دارد و مرد زناکار می‌باشد و حد بر وی لازم می باشد و نسب به وی داده نمی‌گردد و عده برای وی لازم نمی‌باشد  و احکام مربوط به جماع به سه گونه می‌باشند. نمود. و فرزند به صاحب نطفه براساس حکم حسن بن علی (ع) رسید (شیخ مفید، العویص، بی‌تا، ص47).

شیخ طوسی در المبسوط اظهار می‌دارد: «اگرمردی با زنی ازدواجی فاسد انجام دهد و او را رسوا کند، اگر در اینجا نسبتی نباشد، حد لازم می‌باشد. و اسقاط وی با راندگی نمی‌باشد و هیچ اختلافی وجود ندارد و اگر نسبتی وجود داشته باشد وی می تواند برای نفی نسبت، او را براند و اگر براند نسبت نفی می‌گردد و حد می‌افتد. گروهی می‌گویند: وی اجازه ندارد که براند خواه اینکه نسبتی باشد و یا نباشد و آن صحیح می باشد در نزد ما به خاطر قول خداوند متعال و کسانی که زنان خود را دور می اندازند) و این همسر نمی باشد برای قول خداوند ( کسانی که محصنات را دور می اندازند). پس هر که قائل به راندگی باشد معتقد می باشد که هنگامی که رانده

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران