دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه :مشتریان GSM غرب مازندران)

تکه ای از متن پایان نامه :

یكي از اصلي تر ين بخش هاي هر كار پژوهشي را جمع آوري اطلاعات تشكيل مي دهد. چنانچه اين كار به شكل منظم وصحيح صورت پذيرد كار تجزيه و تحليل و نتيجه گيري از داده ها با سرعت و دقت خوبي انجام خواهد گردید. روش‌هاي گردآوري اطلاعات پژوهش به دو دسته كتابخانه‌اي و ميداني تقسيم مي‌گردد. در خصوص گردآوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش از روش‌هاي كتابخانه‌اي و جهت جمع آوري اطلاعات براي تاييد يا رد فرضيه‌هاي پژوهش از روش ميداني بهره گیری مي‌گردد. در عملیات میدانی پژوهشگر با پاسخ دهندگان ارتباط مستقر کرده ، ابزار جمع آوری اطلاعات (روش ارتباطات بر مبنای پرسش از پاسخ دهندگان(مصاحبه یا پرسشنامه) یا روش مشاهده (ثبت بعضی از جنبه های معین رفتار مصرف کننده به طور فیزیکی یا مکانیکی)) را بکار می برد، اطلاعات را ثبت و آنها را برای پردازش به یک مرکز باز می گرداند.( احمد روستا و داور ونوس، 1390،191)

هماهنگی درونی میان عناصر آن می باشد، پس قابلیت اعتماد پرسشنامه­ها معمولاً به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی می­گردد.

ضریب آلفای کرونباخ بین صفر و یک می باشد که در واقع همان همبستگی داده­ها در زمان­های مختلف
می­باشد؛ عدد 1، حداکثر همبستگی و عدد صفر، حداقل همبستگی را نشان می­دهد.(حافظ­نیا، 1382، ص 132) برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، آغاز بایستی واریانس نمره­های هر زیرمجموعه سوالات پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه و سپس با بهره گیری از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.

که در آن؛

، تعداد پرسشنامه­ها؛، واریانس زیر آزمون  ام و ، واریانس کل آزمون می باشد.

هر قدر ضریب آلفای به دست آمده به یک نزدیکتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه می باشد. قابل ذکر می باشد که ضریب آلفای کمتر از 7/0 معمولاً ضعیف و دامنه بالای 7/0 خوب تلقی می­گردد. البته هر چه قدر ضریب پایایی به عدد یک نزدیکتر باشد، بهتر می باشد.

رايج ترين مقياس كه در تحقيقات اجتماعي بكار مي رود مقياس ليكرت می باشد. در مقياس ليكرت اساس كار بر فرض هم وزن بودن گويه ها استوار می باشد. بدين ترتيب به هر گويه نمراتي (مثلا از 1 تا 5 براي مقياس ليكرت 5 گويه اي) داده می گردد كه مجموع نمراتي كه هر فرد از گويه ها ميگيرد نمايانگر گرايش او خواهد بود.

یک آزمون زمانی دارای پایایی می باشد که نمره­های مشاهده و نمره­های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند. بررسي پايايي از مراحل مهم و حساس طراحي پرسشنامه می باشد. در تحقيق حاضر براي ارزيابي پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ و براي محاسبه آن از  نرم افزار SPSS20  بهره گیری شده می باشد.

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه مشتریان GSM غرب مازندران)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه :مشتریان GSM غرب مازندران)