دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه :مشتریان GSM غرب مازندران)

تکه ای از متن پایان نامه :

هدف از این پژوهش برسی ارتباط بین پنج عامل رضایت ، بی تفاوتی ، موانع تغییر ، اعتماد و تعهد بعنوان متغبرهای مستقل با وفاداری بعنوان متغیر وابسته می باشد.در این پژوهش از دانشجویان دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بعنوان جامعه آماری با حجم نمونه 379 نفر بهره گیری شده می باشد.

براساس یافته های این پژوهش به شرکت های تولید کننده تلفن همراه پیشنهاد میشود با در نظر داشتن ارتباط مثبت بین رضایت و وفاداری و به مقصود حفظ قابلیت رقابت و دستیابی به اهداف شرکت به مطالعه دوره ای و نظام مند سطح رضایت مشتریان اقدام نمایند؛ زیرا که در دنیای رقابتی امروز خواسته ها و انتظارات مشتریان در خصوص خدمات و محصولات هر لحظه در حال تغییر و تحول می باشد .همچنین با در نظر داشتن ارتباط مثبت و قوی بین بی تفاوتی ( اینرسی حالتی را توصیف میکند که رفتارهای خرید مجدد براساس نشانه های موقعیتی انجام می شود و نشان دهنده یک فرآیند غیرآگاهانه می باشد )و وفاداری ، به شرکت های تولید کننده توصیه میشود بیشتر تمرکزشان را بر کیفیت محصول ، نام تجاری و نمادهای پرستیژی قرار دهند.

از طرف دیگر مورد تائید قرار نگرفتن ارتباط بین موانع تغییر و وفاداری بیانگر بی تاثیر بودن هزینه های روانی و اقتصادی روی حفظ مشتری می باشد. بدین معنی که سازمانها نمی توانند با بهره گیری از استراتژی قفل کردن و ایجاد مانع برای جلوگیری از تعویض نام تجاری به خواسته خود که همان حفظ مشتری می باشد ، برسند.

باشند. جوامعی که ارزش­های خودبیانگری آنها بالا می باشد دارای ترجیحات مخالف در مورد این موضوعات می­باشند.”

به علاوه، در جوامع خودبیانگر، بر خلاف جوامع تحت سلطه بقا، افراد دارای درجه بالایی از امنیت فیزیکی و اقتصادی بوده و در نتیجه دارای سطح بیشتری از اعتماد بین فردی می­باشند. همچنین در آنها موارد بیشتری از رفاه کلی گزارش شده می باشد که با شادی و رضایت بیشتر در جنبه­های مختلف زندگی در ارتباط می باشد. در فرهنگ تحت سلطه خود-بیانگری، انتظار می­رود که چنین سطح بالاتری از اعتماد و آزادی

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه مشتریان GSM غرب مازندران)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه :مشتریان GSM غرب مازندران)