دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : طواری رسیدگی از طریق داوری

تکه ای از متن پایان نامه :

انجام وظایف و خدماتی که جنبه ی عمومی دارد تشکیل شده یا می شوند.

و بنا به تبصره همان ماده 5 قانون محاسبات عمومی:

فهرست این مؤسسات و نهادها با در نظر داشتن قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فهرست این قبیل از مؤسسات هنوز به تصویب نرسیده می باشد(بازگیر،1386 ،57)

در خصوص تفاوت، اصول دادرسی و تشریفات دادرسی بایستی گفت اصول دادرسی از اصول حقوقی اند که واجد خصیصه ی کلی بودن، انتزاعی بودن، دایمی بودن و ارزشی بودن می باشد چنین اصولی غیرقابل عدو اند و وثیقه ی اجرای عدالت در دادرسی به شمار می رود. برای مثال مقررات مربوط به نحوه اجرا و تضمین این اصول علی القاعده جزء تشریفات دادرسی محسوب می شوندوعدول از این مواردموجب بی اعتباری حکم نمی گردد، مگر آن که نقض آن ها به اهمیتی باشد که موجب نقص اصول دادرسی شوند. (کریمی، 1392، 31)

رأی داور بایستی پس از ختم رسیدگی صادر گردد اما مقنن داور را مکلف به اعلام ختم رسیدگی که یکی از تشریفات رسیدگی می باشد و قاضی بایستی رعایت کند، نکرده می باشد در عین حال رسیدگی داور در زمانی خاتمه می یابد که مانند اصول دادرسی مثل اصل تناظر رعایت گردد. بدین معنا که به طرفین فرصت امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود و نیز مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب داده شده باشد و در صورت تعداد داوران بایستی جلسه ی

طواری رسیدگی از طریق داوری محسن محمدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده