دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : طواری رسیدگی از طریق داوری

تکه ای از متن پایان نامه :

 

با این وجود بایستی گفت، بین داوری و نهاد قضاوت قاضی تحکیم در فقه تطابق کامل وجود ندارد امّا می توان آن را نزدیک ترین نهاد به داوری در حقوق دانست.

با در نظر داشتن رویکرد فقها در بحث قاضی تحکیم می توان گفت که این نهاد هم از حیث تحقق و هم از جهت آثار رأی با داوری متفاوت می باشد هر چند که از بسیاری از قواعد آن می توان به سود داوری بهره گیری نمود. قواعدی مانند عدم تسری رأی داور به دیگران، الزام آور بودن قرارداد یا شرط داوری و نافذ بودن حکم داور تا زمانی که ابطال نشده می باشد.(خدابخشی،1392،35)

تمییز داوری از وکالت :

1-1- 5 – بندپنجم : موافقت نامه داوری

در قانون آیین دادرسی مدنی تعریفی مشاهده نمی گردد امّا در بند ج از ماده1 قانون داوری تجاری بین الملل آمده می باشد، توافقی می باشد بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند ارتباط حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجودآمده یا ممکن می باشد پیش آید، به داوری ارجاع می گردد. موافقت نامه داوری ممکن می باشد به صورت شرط داوری و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

در ماده 2 کنوانسیون 1958 نیویورک آمده، موافقت نامه داوری اعم می باشد از شرط داوری که در ضمن قرارداد درج شده یا توافق نامه ی جداگانه ای که به امضای طرفین رسیده یا ضمن مبادله نامه یا تلگرام حاصل شده می باشد.

طواری رسیدگی از طریق داوری محسن محمدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده