دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

تکه ای از متن پایان نامه :

ب- مستقیم باشد

مقصود از بی واسطه بودن ضرر این می باشد که بین فعل زیانبار و ضرر حاصله حادثه دیگری وجود نداشته باشد، به نحوی که بتوان گفت عرفاً ضرر از همان فعل ناشی شده می باشد؛ به عنوان مثال، یک حقوقدان فرانسوی در مثالی گفته، اگر کسی گاو بیماری را به دامداری بفروشد و در اثر سرایت بیماری سایر گاوهای خریدار تلف گردد و در نتیجه او نتواند به تعهد خود درمورد رساندن شیر به کارخانه ها اقدام کند و مزرعه خود را شخم زند و از این راه خسارتی متوجه خریدار گردد، همه این ضررها را نمی توان از  فروشنده گاو مریض خواست. درواقع، علت منحصر ازبین رفتن گاو مریض خطای فروشنده بوده می باشد و گاه نیز ارتباط علیت بین مریض  شدن سایر گاوها را نیز می توان پنهان کردن این بیماری شمرد. اما نسبت به شخم زدن زمین و انجام نشدن تعهد دامداران در مقابل دیگران (و گاه سرایت بیماری ) ، بی مبالاتی خریدار و چگونگی قراردادها نیز مؤثر بوده می باشد. به هر حال این شرط بیشتر مربوط به احراز ارتباط علیت فعل شخص و ایجاد ضرر می باشد تا با رعایت شرایطی زیان قابل مطالبه باشد. البته مقصود از ضرر مستقیم این نیست که هیچ کدام از عوامل دیگر در ورود ضرر دخیل نبوده اند، بلکه مقصود این می باشد که گاهی علت های موجود در ورود زیان آنچنان در هم گره خورده اند که به سختی می توان زیان را ناشی از عامل منحصری دانست. پس کافی می باشد که بتوان بین فعل انجام شده و زیان وارده ارتباط سببی عرفی مستقر نمود . هرچند عوامل دیگری نیز در بروز زیان وجود داشته باشد. قانون مدنی در تصدیق این استدلال اظهار می نماید که در ای را می دهد که اجرای تعهد را غیر ممکن می سازد و این عامل زیرا غیر قابل تصور و پیش بینی بوده مطالبه ضرر را بی اثر می نماید ». [1]

هـ- ویژه باشد

برخي از حقوق دانان، ويژه يا خاص بودن[2] زيان را نیز، از شرايط ضرر قابل مطالبه دانسته اند و در بيان مفهوم اين شرط گفته‌اند: زيان هنگامي جبران‌پذير می باشد كه متوجه شخص يا اشخاص معيني گرديده باشد. خسارتي كه به همه شهروندان يا گروهي از آنان وارد آيد «زيان» نيست، بلکه «هزينه عمومي» به شمار مي‌رود.

     ويژه بودن زيان، به اين معنا می باشد كه تنها شخص‌یا اشخاص معيني از كاري زيان‌ ديده باشند و نه یک گروه بزرگ یا همه يا اكثريت مردم يك جامعه. پس اگر در پي اقدام دولت يا يكي از نهادهاي دولتی، مردم يك شهر يا اكثريت شهروندان زيان‌ديده باشند، چنين زياني قابل جبران نيست، مگر اين كه خود دولت يا سازمان يا نهاد زيان‌زننده مربوط بخواهد و بتواند چنين زيان‌هايي را نيز جبران كند. در توجیه مسئول نبودن

[1] ناصر ، کاتوزیان – قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، جلد چهارم ، چاپ ششم ، ص188

[2] – Special

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده