دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

تکه ای از متن پایان نامه :

مقـــدمه

الف- طرح مساله

این پایان نامه در صدد آن می باشد که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی اعم از داخلي يا بين المللي را تبیین نموده، مشخص نماید پس از گشايش چه جنبه هاي حقوقي ای ممكن می باشد بر آن حادث گردد و قانون حاكم بر آن كدام می باشد و چنانچه اختلافی در این میان روی دهد توسط چه مرجعی بایستی حل کردن گردد؟

بدون شک انجام تعهدات قراردادی از مهمترین اهداف هر قرارداد می باشد. در روابط قراردادی داخلی یک کشور به لحاظ وجود دستگاه قضایی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر می باشد اما در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده مانند عدم شناخت طرفین از وضعیت و حسن شهرت تجاری همدیگر، بعد مسافت، عدم ثبات ارزی و … طرفین قرارداد از همان آغاز در جستجوی تأمین کافی هستند تا به دور از هرگونه دلواپسی و اضطراب در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند.

یکی از مهمترین مواردی که صادرکننده و واردکننده (طرفین معامله بین المللی) بایستی برای انعقاد قرارداد و النهایه انجام معامله در مورد آن توافق نمایند این می باشد که واردکننده با چه روشی می خواهد وجه را به صادرکننده پرداخته و تسویه حساب نماید. در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش برای این امر اعتبار اسنادی می باشد.[1] اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک می باشد که به موجب آن بانک متعهد می گردد مبلغ تعهد شده خریدار را به موقع به دست فروشنده برساند. حتی چنانچه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف می باشد باقیمانده مبلغ خرید را خود بپردازد. بانک همچنین به نیابت از پس زیرا این تعهدات ارادی می باشد‏ و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شده، هم واجد آثار حقوقی می باشد و هم مورد طرفداری قانون قرار می‏گیرد. اما می‏دانیم که آثار اعتبارات اسنادی به این‏ مرحله محدود نمی‏گردد بلکه این آغاز راه‏ می باشد و زمانی آثار آن آشکار می‏گردد که‏ گشایش اعتبار به ذینفع ابلاغ گردد. به‏ عبارت دیگر، فروشنده رسماً از گشایش‏ اعتبار خبردار گردد.این ابلاغ ممکن می باشد‏ مستقیماً به وسیله بانک گشاینده اعتبار، یا شعبه آن در کشور فروشنده یا بانک‏ ابلاغ‏کننده یا کارگزار انجام گردد.

ممکن می باشد ذینفع اعتبار یا فروشنده‏ ضمن انعقاد قرارداد فروش با خریدار توافق نمایند که اعتبار به تأیید بانکی که‏ در کشور محل اقامت یا تجارت فروشنده‏ می باشد برسد، در این حالت قبل از اینکه‏ اعتبار به ذینفع ابلاغ گردد، بانک دیگری‏ که بانک تأییدکننده خواهد بود وارد حلقه‏ متعاهدین خواهد گردید. در نتیجه اعتبار اسنادی از یک قرارداد دو جانبه به یک‏ قرارداد سه جانبه تبدیل می‏گردد و در صورتی که از خدمات بانکهای واسطه‏ بهره گیری گردد، آنان هم وارد این سیستم‏ خواهند گردید.

  1. 1. برای آگاهی بیشتر از روش های مختلف پرداخت در بازرگانی بین المللی در معاملات نقدی رجوع گردد به زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، جلد اول، نشر ترمه، چاپ دوم، تهران، آذرماه1387، فصل نهم.

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc