دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :تاثیر آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

1-تفکرّ خلاّق را با ارزش بدانید.

2-بچهّ ها را به محرکهای محیطی حساس­تر سازیم.

3-دستکاری اشیا ء و عقاید را تشویق کنید.

4-چگونگی آزمایش منظم عقاید را یاد دهید.

5-تحمّل عقاید تازه را توسعه دهید.

6-از تحمیل یک الگوی خاص اجتناب کنید.

7-در کلاس جوّی خلاّق ایجاد کنید.

8-به کودک یاد بدهید تفکّر خلاّق خویش را ارزشمند بداند.

9-مهارتهایی را به مقصود اجتناب از بد آموزی همسالان آموزش دهیم.

10-اطلاعات لازم راجع به فرآیند خلاّق و ارائه دهیم.

11-احساس ضعف در برابر شاهکارها را دور کنید.

3-نواقص[1] و خلا[2] موجود در دانش را نشان دهید.

4-اجازه بدهند در باره امکانات[3]، احتمالات، حدسیات یا فرضیات فکر گردد.

5-از روش سؤالهای محرک[4] بهره گیری کنید.

6-از روش فهرست صفات بهره گیری کنید.

7-فرصت­هایی برای دانش­آموزان ایجاد کنید تا رمز هر چیز را جستجو کنند.

8-تفکر ابتکاری[5] (اصیل) را تقویت کنید.

[1] . deficiencies

[2] . Possible

[3] . Provocative questions

[4] . Attribute lilting

[5] . Originality

تاثیر آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه