دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :تاثیر آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

تخیلات فرد، به شکل اختراع و ابداع معنا شده­می باشد. در فرهنگ و بستر، خلاقیت توانایی یا قدرت ایجاد محصول جدید، از راه به کارگیری قدرت تصور و تحلیل ذکر گردیده­می باشد (به نقل از هاریس[1]، 1998).

مانند افرادی که بر حسب شخصیت به خلاقیت می­نگرد گیلفورد (1950) می باشد. او معتقد می باشد خلاقیت مجموعه­ای از توانائیها و خصیصه هاست که موجب تفکر خلاق می­گردد.

بعضی از تعریف­ها بر پایۀ فرآیند خلاقیت استوار می باشد، مانند تعریف مدینک[2] (1962) از نظر او خلاقیت عبارت می باشد از : شکل دادن به عناصر متداعی به صورت ترکیبات تازه که با الزامات خاصی مطابق می باشد یا به شکلی مفید می باشد. هر چند عناصر ترکیب جدید غیر مشابه تر باشد، فرآیند حل کردن خلاق­تر خواهد­بود.

گیرلین[3] (1954) معتقد می باشد: خلاقیت ارائه کیفیت­های تازه­ای از مفاهیم و معانی می باشد.

تایلور[4] (1988) خلاقیت را شکل دادن تجربه­ها در سازمان بندی­های تازه می­داند.

وجه اشتراک این تعاریف تازگی و نو بودن می باشد. اما تازگی به تنهایی نمی­تواند مفهوم خلاقیت را روشن سازد. زیرا بسیاری چیزها نو و تازه هستند اما خلاّقانه نیستند. بر این اساس ملاک محصول خلاق در نظریه­های  معاصر تازگی و تناسب یا ارزش می باشد.

استین[5](1974) خلاّقیت را بر مبنای این دو عامل چنین تعریف می­کند:

خلاّقیت فرآیندی می باشد که نتیجۀ آن یک کار تازه­ای باشد که توسط گروهی در یک زمان به عنوان چیزی مفید و رضایت­بخش مقبول واقع گردد.

ورنون[6] (1989) نیز از همین چشم انداز به خلاّقیت می­نگرد. خلاّقیت توانایی شخص در ایجاد ایده­ها، نظریه­ها، بینش­ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه­هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده­ای ابتکاری و از لحاظ علمی، زیبایی­شناسی، فن­آوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد.

[1] . Harris

[2] . Mednick

[3] . Ghiselin

[4] . Taglor

[5] . Stein

[6] . Vernon

تاثیر آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه