دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :تاثیر آموزش راهبرد­های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

در تبیین نتایج بالا می توان گفت: آموزش خلاقیت به هدایت تفکر فرد در زمینه­های مختلف و عملکرد بهتر حافظه و نظارت دقیق به عملکرد خود به خصوص در انجام کار­های دستی و تصویر سازی و داستان نویسی خلاّق می­گردد. در نتیجه تسهیل تجربه هاي موفقیت آمیز و ایجاد فرصت لازم براي تمرین، باعث رشد بیشترخلاقیت، عملکردتحصیلی و تجربه یادگیري موفقیت آمیز وحس سودمندی و توانایی دانش­آموز در تولید وابداع و نو آوری می­گردد. که این امر به نوبه خود در رشد خودپنداره تحصیلی دانش­آموزان و علاقه مندی بیشتر به مدرسه و آموزش مؤثر می باشد.

5-1-3 بحث وبررسی سوم فرضیه سوم

طبق جدول شماره 4- 7- نتایج حاصل از تحليل كوواريانس خودپنداره تحصیلی مربوط به بررسي روش آموزش فراشناخت، خلاقیت و گروه گواه، مقدار F گزارش شده برابر 2.81 می باشد که در سطح 0.05P≤  معنادار نمی باشد و تفاوت معناداری در اثرگذاری روشهای آموزش فراشناخت و خلاقیت در افزایش و بهبود خودپنداره دانش آموزان وجود ندارد.

می توان گفت که معنا دار نبودن تفاوت گروهی که آموزش فراشناخت دریافت کردند با گروهی که آموزش خلاقیت دریافت نمودند دور از انتظار نبوده­می باشد. زیرا که رابرت گانیه(1985،1977) آفرینندگی را نوعی حل مسئله می­داند. او، در طیقه­بندی خود از انواع بازده­های یادگیری، بالاترین طبقۀ مهارتهای ذهنی را حل مسئله نامیده و طبقۀ دیگری به آفرینندگی اختصاص نداده می باشد. و محقق در روش­های فرا شناخت با تکیه بر برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی و نظم دهی در واقع کوشش بر آن داشته، که دانش­آموزان یاد بگیرند تا نسبت به یادگیری و تفکر خود آگاهانه اقدام کنند و در برخورد با تکالیف مختلف یادگیری و مسائل گوناگون تحصیلی از استراتزیها و تکنیک­های مفید  بهره گیری نمایند. در واقع به نوعی با یک روش نظام مند و بر نامه­ریزی شده نگاه به عقب و ارزشیابی نتایج آموزش می­دهد. و کمک می­کند تا دانش­آموزان بیامورند که مسئله را به درستی تعریف نمایند، نتیجه گیری کنند، و از اضطرابشان در حل مسئله کاسته شده و انگیزۀ  بیشتری در حل مسائل خود کسب نمایند.

در آموزش خلاقیت نیز بر دامنۀ تجاربشان افزوده شده سبب می­گردد تا برای طرح سؤالات و ارائۀ اندیشه­های غیر ومعمول و تازه  خود ارزش قائل شوند. و به آن­ها این فرصت را می­دهد تا به خود­آموزی و یادگیری و اکتشاف بپردازند. و تفاوت­های فردی یادگیرندگان در نظر گرفته شده وبرای آن تکریم قائل شوند.و سرمش

تاثیر آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه