دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

  • قابل درک باشند
  • بتوان آن ها را مورد پایش قرار داد
  • به نوعی قابل اندازه گیری باشند

و امکانات،کارکنان، اهداف و استراتژی ها ، به عنوان یکی از علائم بیماری های آن سازمان یا شرکت قلمداد می گردد. اندازه گیری عملکرد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی می باشد و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد، مشکل می باشد (طبرسا،1378، ص2).

بهبود مستمر عملکرد ، نیروی عظیم هم‌افزایی[1] ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی گردد. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات کوشش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون مطالعه و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش رو و کسب بازخورد مناسب و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد گردید. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست. کلوین[2] فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌‌گیری می‌گوید: هرگاه توانستیم آن چه درمورد آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام اظهار نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درمورد موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. اگر این طور نباشد آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هیچگاه به مرحله بلوغ نخواهد رسید (رحیمی، 1385، ص36).

مي توان گفت اندازه گیری عملکرد ، موجب هوشمندی نظام و بر انگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می گردد و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی می باشد. اندازه گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می کند (قلي زاده و آزادي خواه،1389، ص 5) :

  • با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می گردد که آیا استراتژي های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به اجرا درآمده اند.
  • با اندازه گیری نتایج مورد انتظار شرکت و همچنین اندازه گیری رضایت کارکنان، ذينفعان و مشتریان ، مشخص می گردد که آیا استراتژي ها به طور صحیح تدوین شده اند.
  • کسب اطلاعات از وضعیت موجود شرکت و یا این که در چه مرحله از دستیابی به اهداف تعيين شده مي باشد.

[1] Synergy

[2] William Thomson (1st Baron Kelvin)


کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد : کاربردی کردن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران