دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

تکه ای از متن پایان نامه :

1

گردیده و تابع ماده 5 قانون متحدالشکل می باشد. حال چنانچه بر یک اعتبار، قانون متحدالشکل تجارت (یو.سی.سی) و یو.سی.پی. هر دو حاکم باشد و بین این دو تعارضی ایجاد گردد، بند 5-116(ج) قانون متحدالشکل، مقررات یو.سی.پی. را مقدم می داند مگر این که مقرره قانون متحدالشکل تجارت در آن خصوص از مقرراتی باشد که نتوان برخلاف آن تراضی نمود. (بند5-116(ج)قانون متحدالشکل تجارت امریکا2001)[1]

22

مزیتهای اعتبارات اسنادی بر سایر شیوه‌های پرداخت عبارت از تضمین، تأمین نقدینگی و منابع مالی و نزدیکی می باشد که امتیازاتی بس مهم و حیاتی در تجارت بین‌المللی می‌باشد.

1-2-2- تضمین

23

از نظر صادرکننده، جمع دو فاکتور اعتبارات تجاری و ارزش اعتباری بانک ضامنی که در محل اقامت صادرکننده واقع می باشد، به اطمینان خاطر وی می‌افزاید. این امر امکان بی‌دفاع ماندن صادرکننده در مقابل خطرات ورشکستگی واردکننده یا عدم پرداخت ثمن را کاهش می‌دهد. در نبود اعتبارات اسنادی، صادرکننده چه بسا مایل نباشد با واردکننده‌ای معامله نماید که او را نمی‌شناسد، زیرا نمی‌خواهد بدون تضمین و اطمینان از پرداخت ثمن از کالای خود جدا گردد. مقصود این نیست که بانک ورشکسته نمی‌گردد. اما احتمال اینکه بانکهای معتبر ورشکسته شوند،

  1. 2. آن دسته از مقررات کدمتحدالشکل تجارت که نمی توان برخلاف آن توافق نمود عبارتند از بند5-102(الف)(9)(راجع به عدم قابلیت اعمال ماده 5 بر معاملات مصرف کننده) ، بند 5-103(الف)(قابلیت اعمال ماده 5 بر معاملات اعتبار اسنادی) ، بند 5-103 (ج)(راجع به بطلان شروط عام عدم مسئولیت) ، بند 5-103(الف)(10)(تنها موسسات مالی و اعتباری که اعتبارات اسنادی دوطرفه صادر می کنند) ، بند 5-103(د)(راجع به اصل استقلال اعتبار) ، بند 5-106(د)(راجع به اعتبار اسنادی «همیشگی») ، بند 5-114(د)(راجع به موافقت گشاینده اعتبار با واگذاری عوائد) ، بند 5-117(د)(راجع به حقوق قائم مقامی) ، و بند 1-102(3)(راجع به تعهد رعایت حسن نیت). برای مطالعه بیشتر رک. کد متحدالشکل تجارت امریکا2001.

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc