دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه :مشتریان GSM غرب مازندران)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بازاریابی مطرح گردیده و تعدادی مطالعه تجربی با هدف توضیح و تشریح این مفهوم طراحی و اجرا گردید. اما در حال حاضر مقالات، مطالعات، و پژوهش های قابل ملاحظه ای در خصوص بحث بازاریابی و مفاهیم مرتبط با آن انجام شده می باشد.

وفاداری، ذهنیت مثبتی را در اذهان شنونده ایجاد می کند. هر کسی از یک دوست خوب، همسر و یا همکار خوب توقع دارد که به او وفادار بماند. در اغلب موارد وفاداری از روابطی سرچشمه می گیرد که طرفین ارتباط هر دو برنده باشند. به هر حال وفاداری عبارتست از: وجود یک نوع توجه مثبت به یک موجود (مارک، خدمت، مغازه یا فروشنده) و رفتار طرفداری گرانه از آن همان طور که مشاهده می گردد در تعریف وفاداری دو رویکرد دیده می گردد:

1) رویکرد نظری
2) رویکرد رفتاری

اما تعریف کامل تری نیز از وفاداری هست که توسط (ریچارد اولیور، 1999)[1] مطرح شده می باشد: وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر در آینده اطلاق می گردد، به صورتی که همان مارک یا محصول علی رغم تأثیرات و کوشش های بازاریابی بالقوه رقبا، خریداری گردد. (کارولین 2002)[2].

اگر بخواهیم تعریف وفاداری مشتری را به صورت گسترده تری نشان دهیم به این شکل می باشد که وفاداری با سه عنصر زیر همراه می باشد.

  1. عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار اقدام خرید می باشد؛
  2. عنصر نظری مشتری که همان تعهد و اطمینان مشتری می باشد؛
  3. عنصر در دسترس بودن گزینه های زیاد برای انتخاب و انجام اقدام خرید.

البته الیور رویکرد نظری را به سه قسم مجزا تقسیم کرده می باشد: وفاداری شناختی که به رفتار مشتری منجر شده و به باور مشتری مربوط می گردد؛ وفاداری احساسی که به تعهد و اعتماد مشتری منجر شده و به احساس وی مربوط می گردد؛ وفاداری کنشی که به قصد مشتری برای انجام اقدام خرید در آینده مربوط می گردد. وفاداری شناختی در مقایسه با دو نوع دیگر از قدرت بیشتری برای ایجاد وفاداری مشتری برخوردار می باشد.

[1]Richard Oliver

[2]Carolyn Folkman Curasi

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه مشتریان GSM غرب مازندران)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه :مشتریان GSM غرب مازندران)