دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : طواری رسیدگی از طریق داوری

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-1-4- بند چهارم: مقایسه داوری از نهاد های مشابه

تمییز داوری از قضاوت :

وجه شبه هر دو این می باشد شخصی اقدام به صدور رای و اظهار نظر قضایی می نماید مقصود از اظهار نظر قضایی نظری می باشد که دارای مشخصات زیر باشد 1- دارای اعتبار امر مختوم می باشد 2-به صورت جزیی و خاص می باشد 3- مفاد انشایی می باشد 4- مستند به بخشنامه نیست 5-تعلیق به شرط در اظهار نظر قضایی ممنوع می باشد  6-سپردن ونیابت اظهار نظر قضایی به دیگری ممنوع می باشد ( کریمی ،1392 ، 26)

برای روشن تر شدن موضوع به مطالعه موارد فوق می پردازیم :

مقصود از دارای اعتبار مختومه بودن این می باشد که رای داور پس از صدور جهت حل کردن اختلاف  صادر گردیده می باشد وبه همین جهت دارای اعتبار امر مختومه می باشد در قانون آیین دادرسی فرانسه هم رای داور دارای اعتبار امر مختومه می باشد .

در مورد اعتبار امر مختومه بودن بین دکترین حقوقی نظریات مختلفی هست ؛ دکتر شمس در مساله 477 با یک سوال به مطالعه موضوع پرداخته که آیا رای داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد ؟

مقنن در هیچ یک از مواد قانون رای داور را دارای اعتبار امر قضاوت شده ندانسته می باشد حتی اگر به نص بند ماده 84 که شرایط اعتبار امر قضاوت شده را پیش بینی نموده می باشد تمسک گردد تنها حکم دادگاه دارای این اعتبار می باشد ورای داور فاقد این اعتبار می باشد ،در عین حال پذیرش این امر که رای داور اعتبار نظردیگر، اگر چه در قانون راجع به این امر تصریحی نشده و به عقیده ی بعضی از حقوقدانان رای داوری فقط در صورتیکه با دستور دادگاه و

طواری رسیدگی از طریق داوری محسن محمدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه