دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : طواری رسیدگی از طریق داوری

تکه ای از متن پایان نامه :

 

تفسیر بخش نامه ها حتی در صورت ارجاع به کارشناسی، در صلاحیت کارشناس نیست و بایستی توسط داوری موضوع مطالعه گردد.

تمییز داوری از قاضی تحکیم :

این مفهوم در قانون شوراهای حل اختلاف 1387به کار رفته می باشد اصطلاحی می باشد که ریشه در فقه دارد، قاضی تحکیم، فردی جامع شرایط قضاوت اما غیرمنصوب از ناحیه ی متولی قضاست که توسط طرفین دعوا برای دادرسی برگزیده می گردد.

تفاوت این دو نهاد این می باشد که بعضی از فقها مراجعه به قاضی تحکیم را در دوران غیبت جایز نمی دانند. زیرا که با عنایت به این که در قاضی به طور مطلق اجتهاد را شرط می دانند لذا وجود قاضی1-با در نظر داشتن موارد قانون آیین دادرسی مدنی داوری یک نوع قرارداد می باشد که در مورد مسائل حقوقی کارساز می باشد امّا ، قاضی تحکیم به عقیده ی بعضی هم در دعاوی حقوقی و هم کیفری کارساز می باشد.

2-در مورد داور ، منعی جهت این که داور شخصیت حقوقی باشد وجود ندارد امّا در مورد قاضی تحکیم بایستی گفت، فقط بایستی شخص حقیقی باشد.

3-در داوری اصل بر صلاحیت ، همه ی افراد در به عهده گرفتن آن می باشد و ضرورتی ندارد دارای شرط های قاضی تحکیم باشد، مگر شرط بلوغ و عقل که مانند شروط اصلی می باشد لذا زن می توانند عهده دار منصب داوری باشد.(رفیعی،1392، 27)

طواری رسیدگی از طریق داوری محسن محمدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه