دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

تکه ای از متن پایان نامه :

 

14

 

كمتري دارد اما به اندازه برات، براي وصول وجه مورد تقاضا از خريدار موثر می باشد تا انتقال وجه به فروشنده يا توافق براي انتقال وجه در تاريخي ديرتر انجام پذيرد.

 

 

 

مبحث اول – تعریف اعتبارات اسنادي

اصطلاح «اعتبارات اسنادی» از دیدگاه مقررات متحدالشکل، به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می گردد که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار[1] بنا به درخواست و مطابق دستور متقاضی اعتبار[2] موظف می گردد تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط بر اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشند:

1- پرداختی را به شخص ثالث[3] یا بحواله نمود او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبول نماید یا

2-  به بانک دیگری[4] اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین برواتی را پرداخت، قبول یا معامله کند.(ماده 2 مقررات متحدالشکل)

به نحوی که ملاحظه می گردد، اعتبارات اسنادی بنا به تقاضای مشتری تنظیم می گردد و نوعاً سه طرف دارد:

  1. 1. The Issuing Bank
  2. 2. The Applicant For The Credit
  3. 3. The Beneficiary
  4. 4. The Advising Bank

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc