دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

تکه ای از متن پایان نامه :

2-1-3-مزاحمت

برخلاف ممانعت از حق که اقدام فاعل به طور کلی، مانع می گردد تا متصرف از حق خود بهره گیری کند. مزاحمت فعلی می باشد که با اخلال جزئی در تصرف بی آنکه امکان بهره مندی از متصرف را سلب و غیر ممکن سازد، وی را از انتفاع کامل و مطلوب محروم می سازد؛ مثلاً اگر شخصی پنجره ای در ملک خود به طرف ملک مجاور باز کند و یا ناودان خود را طوری قرار دهد که آبریز آن از ملک مجاور بگذرد، متصرف ملک مجاور می تواند علیه او دعوای مزاحمت اقامه کند[1].

در این دعوا نیز دادگاه تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار داده و تنها احراز این دو امر که بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله قانونی صورت گرفته را دنبال می کند.[2] مزاحمت نیز نمونه بارز فوت منفعت به شمار می رود.

2-2-عدم النفع

بعضی از مؤلفان حقوق در تعریف عدم النفع می گویند: ممانعت از وجود یافتن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده می باشد؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده می باشد. این حقوق دان در جایی دیگر عدم النفعی را ضرر به شمار می آورد که حرمان از نفعی که به احتمال نزدیک به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال بخصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و متقرب و مقدور بوده می باشد.[3] بعضی آنرا محروم شدن شخص از فایده لازم به ذکر می باشد مفهوم ضرر یک بحث موضوعی می باشد نه حکمی و فقاهتی. پس فقیه فقط احکام موضوعات را معین می کند و تعیین و تشخیص موضوعات (مثل ضرر)  با عرف می باشد . پس همین که عرف چیزی را مال شناخت و از بین بردن آن را ضرر دانست و ارتباط سببیت بین ورود ضرر و فعل شخصی مستقر گردید، دیگر نباید از عدم النفع سخن گفت .[4]

2-5- فرصت های از دست رفته

از دست دادن فرصتها را شاید بتوان دو گونه دانست: اول فرصت هائی که برای ما سود و منفعت می آفریند و دوم موقعیت هایی که برای ما دفع ضرر می کند که این خود نوعی سود تلقی می گردد. این حالت مثبت قضیه می باشد؛ یعنی در صورتی که قسمت منفی معادله را در نظر بگیریم زمانی می باشد که فرصتی

[1] عبداله، شمس، منبع پیشین، ص 353

[2] ماده 133 قانون مدنی

[3] محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ؛ منبع پیشین ،ص445

[4] http:feqhl.blogfa.com/post/287  -یاسر ، رحیمی ،عدم النفع در حقوق و فقه ، 21/12/1392

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده