دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

تکه ای از متن پایان نامه :

– بانک باز کننده اعتبار

2- مشتری یا متقاضی اعتبار

3- ذینفع یا فروشنده که مطابق شرایط اعتبار، حق مطالبه وجه اعتبار را دارد.[1]

در تعریف دیگری داریم : اعتبار اسنادی عبارت از التزام صادر کننده اعتبار، که معمولاً یک بانک می باشد و به صورت اعتبار به تقاضای مشتری بانک گشایش می گردد و بانک را اساسی اعتبار اسنادی بانک گشاینده می باشد و رکن دیگر آن ذی نفع خواهد بود. از این رو می توان بعنوان پدیدآورندگان اعتبار اسنادی از آنان نام برد.[2]

تنها کشوری که در آنجا تقریباً همواره اعتبارات اسنادی خارج از شمول یو.سی.پی. گشایش می یابد ایالات متحده امریکاست و این تنها به این علت می باشد که مجموعه جامعی از حقوق ملی این کشور در خصوص اعتبارات اسنادی در ماده 5 کد متحدالشکل تجارت امریکا (UCC[3]) مدون شده می باشد.

ماده 5 قانون متحدالشکل تجارت امریکا اعتبار اسنادی را «تعهدی قاطع از سوی گشاینده اعتبار درمقابل ذینفع اعتبار به درخواست یا حساب متقاضی یا در مورد یک موسسه مالی واعتباری راساً یا به حساب خود موسسه مبنی بر پرداخت وجه یا تسلیم یک شیء دارای ارزش در ازای اسنادی که ارائه می گرد » تعریف می نماید.

21

چنانچه اعتبار گشایش یافته فاقد شرط یو.سی.پی. بوده و کاملاً داخل ایالات متحده باشد(و عنصری خارجی در آن وجود نداشته باشد) آن اعتبار، داخلی محسوب

  1. 5. زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، صص15 تا 16.
  2. 4. زمانی فراهانی، مجتبی، اعتبارات اسنادی بازرگانی، صص 18و19.

1.UCC  مخفف واژه Uniform Commercial Code نمایانگر کد متحدالشکل تجارت امریکا می باشد. با در نظر داشتن اینکه تنها ماده 5 کد متحدالشکل تجارت امریکا در این پایان نامه مدنظر قرار گرفته می باشد، بجای کلمه «کد» از کلمه «قانون» بهره گیری شده می باشد.

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc