دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : طواری رسیدگی از طریق داوری

تکه ای از متن پایان نامه :

نخواهد داشت به عبارت دیگر ایراد وسیله ای می باشد که خوانده معمولا در جهت ایجاد مانع موقت یا دائم در جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت دعوا به مقصود باز داشتن خواهان از پیروزی به کار میگیرد.وقتی رسالت داوری غیر از فصل خصومت باشد و برای داوری تأثیر قاطعیت و لازم الاجرا بودن در نظر گرفته نشود دیگر بحث کردن از ایرادات و طواری نظیر ورود ثالث و جلب ثالث بی معنا خواهد بود.

با درج شروط داوری در ذیل قراردادها در واقع دادگاه ها از صلاحیت خارج می شوند ودر مقابل اگر در کنار داوری صلاحیت دادگاهها هم انگاشته گردد دیگر داوری به معنای فصل خصومت نیست و به معنای صلح و میانجیگری خواهد بود.لذا در اینجا آغاز بایستی شرایط و اثار داوری مورد نظر واقع گردد و بعد از ان معنای فصل خصومت برداشت گردد .

واژه بعد که جای تامل بیشتری دارد و عنصر اساسی داوری به شمار می رود خارج از دستگاه قضایی می باشد، مرجع عمومی جهت رسیدگی به اختلافات دادگستری می باشد و مرجع استثنا داوری می باشد جایی که تردید داشته باشیم اصل صلاحیت محاکم می باشد ، اما سیاست دستگاه قضایی و قانون گذار این می باشد که این دو نهاد از یکیدیگر مستقل بمانند این استقلال به معنای عدم همکاری و عدم بهره گیری نهاد داوری از بازوهای اجرایی دستگاه قضایی نیست بلکه به این معناست که ازهم دور بمانند و از دخالت یکدیگر جلوگیری گردد مانند مثال هایی جهت استقلال این دو نهاد  از هم می توان به عدم امکان داور شدن قضات اشاره نمود این ممنوعیت در ماده ی 470 قانون آیین دادرسی نمایان می باشد که اظهار می دارد

طواری رسیدگی از طریق داوری محسن محمدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه