دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

تکه ای از متن پایان نامه :

اين كه اقدام حاكميتي انجام دهند[1]، يا در قالب اعمال تصدي‌گري مانند افراد حقوق خصوصي فعاليت‌هاي تجاري و خدماتي و سرويس عمومي به جامعه ارائه مي‌دهند.

به طور كلي دولت، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي عمومي كه دولت به آنها استقلال مالي و اداري اعطا نموده، مانند شركت ملي نفت و شركت‌هاي دولتي نيز اشخاص حقوق عمومي محسوب«شركت تجارتي، قراردادي می باشد كه به موجب آن دو يا چند نفر توافق مي‌كنند سرمايه مستقلي را كه از جمع‌ آورده‌هاي آنها تشكيل مي‌گردد،‌ ايجاد كنند و به مؤسسه‌اي كه براي انجام مقصود خاصي تشكيل مي‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زيان‌هاي اجتماعي حاصل از به كار گيري سرمايه سهيم شوند»[2]. با در نظر داشتن تعريف فوق شركت‌هاي تجارتي از گروهي از افراد تشكيل مي‌شوند كه اموال يا خدماتي را به مقصود فعاليت بازرگاني مشترك و تقسيم منافع بين خود، در ميان مي‌گذارند. شركت‌هاي تجاري در حين ايجاد داراي شخصيت حقوقي مي‌گردند. اما شخصيت آنان پس از آنكه وفق مقررات به ثبت برسد كامل مي‌گردد. برابر ماده 583 قانون تجارت، «كليه شركت‌هاي حقوقي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند».

3-2-2- مؤسسات غيرتجاري

مؤسسات غيرتجاري مؤسساتي هستند كه جهت مقاصد غيرتجاري از قبيل امور علمي، ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي‌شوند و تشكيل‌دهندگان آن‌ها ممكن می باشد قصد انتفاع داشته يا مقصودشان نفع نباشد.

مؤسساتي كه هدفشان جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور ببين اعضاء خود يا غير نباشد،‌ مؤسسات غيرتجاري ناميده مي‌شوند. بنابراين فعاليت‌هايي از قبيل آموزشگاه‌هاي علمي و فني، كلاس‌هاي زبان، مدارس غيرانتفاعي و موارد ديگر در زمينه‌هاي فوق در قالب مؤسسات غيرتجاري متصور مي‌باشند، گرچه در حين فعاليت منافع و سودي هم عايدشان گردد[3]. اما مؤسساتي كه هدفشان اصلاً كسب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نيست، اصطلاحاً مؤسسات غيرانتفاعي ناميده مي‌شوند. كليه فعاليت‌هاي اجتماعي از قبيل انجمن‌هاي اسلامي، تخصصي، علمي خاص، احزاب سياسي، مؤسسات خيريه و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در قالب اين گونه مؤسسات متصور هستند و مؤسسين آن هنگامي كه درخواست ثبت مي‌نمايند توسط اداره ثبت شركت‌ها، مراتب از مراجع ذي‌صلاح استعلام مي‌گردد[4].

[1] – اقدام حاکمیتی بایستی در چهارچوب قانون اساسي، قوانين عادي و آئين‌نامه‌ها از وظائف شخص حقوقی حقوق عمومی باشد و مانند به دفاع از كشور و تماميت ارضي و برقراري امنيت، نظم و رفاه و منافع عمومي مربوط باشد.

[2] – ربيعا، اسكيني، حقوق تجارت، جلد اول، قم، نشر زرين، چاپ دهم، 1387

[3] – ماده 584 و 585 قانون تجارت

[4] – ماده 1 آيين نامه اصلاحي ثبت، تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مصوب 5/9/1337

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده