دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

تکه ای از متن پایان نامه :

3-2-3-1- وقف عام

وقف عام وقفى می باشد كه راجع به جهات عامه باشد؛ مثل مساجد، مدارس، يا شامل عنوان عام می باشد، مثل فقرا و ايتام. به تعبير ديگر مي‌توان گفت وقتى مالك مال منقول بادوام يا ملكى را براى كارهاى عمومى و عام المنفعه وقف می‌کند، وقف عام می باشد[1].

3-2-3-2- وقف خاص

وقف خاص آن می باشد، كه اختصاص به افراد معينى مثل اولاد و احفاد دارد؛ به عنوان مثال، اگر مالكى چند باب مغازه يا باغ يا ساختمان را وقف نماید، تا درآمد آن را متولى وصول كند و براى كمك به ايتام يا روضه‌خوانى يا درمان بيماران هزينه نمايد اين اقدام را وقف منفعت مي‌نامند[2]. در مقررات اوقاف، آن دسته از موقوفاتى كه توسط متوليان اداره مي‌گردد «غير‌متصرفى» و موقوفاتى كه ادارات اوقاف به قائم مقامى متولى اداره مي‌كنند را «متصرفى» مي‌نامند[3].

4- حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي

با در نظر داشتن ماده 588 قانون تجارت «شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي باشد كه قانون براي افراد قائل می باشد». بنابراين شخص حقوقي مي‌تواند داراي نام و تابعيت بوده و مالك، بدهكار و بستانكار گردد و در حدود صلاحيت خود اعمال حقوقي انجام دهد. از آنجا كه شخص حقوقي نمي‌تواند مستقيماً حقوق خود را اجرا كند و اعمال حقوقي انجام دهد، قانونگذار در ماده 589 قانون تجارت مقرر مي‌دارد: «تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند، گرفته مي‌گردد». شخصيت حقوقي تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات يا اساسنامه‌ مسئول اعمال مديران يا هيئت مديره مي‌باشد و گرنه خارج از اختياراتي كه به آنان محول شده اين شخص يا اشخاص هستند كه بایستی در قبال عملكردشان پاسخگو باشند.

سوم، درمورد اعمال حاكميتي دولت كه اقدامات بر مبناي ضرورت و نياز و منافع جامعه صورت گرفته و موجب ضرر ديگري گردد، دولت موظف به پرداخت خسارت نيست. اين قاعده استثنایی بر قاعده مسئوليت دولت می باشد. با در نظر داشتن اصل 171 قانون اساسی و ماده فوق، اين دو قابل جمعند؛ به نحوي كه

[1] – ناصر، كاتوزيان، اموال و مالكيت، ص 65

[2] – ناصر، كاتوزيان، عقود معين، جلد سوم، ص 133

[3] – ماده 81 قانون مدني

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده