دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

سپس آزاد كردن آنان در صورت توبه و اصلاح می باشد، ليكن دو سؤال باقى مى‏ماند يكى اينكه اگر اينطور باشد چرا در آيه اول خصوص زن زانيه را نام برد؟ و در آيه دوم هيچ دليلى نياورد كه بفهماند مقصود دختران بكر می باشد، دوم اينكه چرا در آيه اول خصوص زن زانيه را نام برد و در آيه دوم زن و مرد را با هم اسم برد؟ و فرمود:” وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ” (همان، ص372).

به ابى مسلم مفسر نسبت داده‏اند كه گفته می باشد آيه اول در مقام بيان حكم مساحقه زن با زن می باشد، و آيه دوم در صدد بيان حكم لواط مردان با مردان می باشد، و هيچيك از دو آيه نسخ نشده می باشد (همان). ولى فساد اين گفتار روشن می باشد، اما آيه اول به همان دليلى كه قبلا در ذيل جمله:

” وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ …” خاطر نشان ساختيم، و اما آيه دوم به دليل اين كه در سنت ثابت شده كه حد لواط قتل می باشد هم چنان كه در حديثى صحيح از رسول خدا (ص) آمده كه فرمود: هر كس از شما اقدام قوم لوط را مرتكب گردد هم فاعل را بكشيد و هم مفعول و آيه دوم متضمن حكم زناى بدون احصان می باشد، يعنى زناى مرد بى زن، و زن بى شوهر، و آن حكم عبارت می باشد از ايذاء و شكنجه، حال چه اينكه مراد از اين شكنجه حبس باشد و چه زدن با لنگه كفش، يا سرزنش با زبان، و يا غير اينها، و اين آيه بنا بر اين به وسيله آيه تازيانه سوره نور نسخ شده، و اما رواياتى كه مى‏گويد آيه شريفه متضمن حكم دختران بكر می باشد رواياتى می باشد آحاد- كه در طول اين تفسير خبر واحد را معنا كرديم-، و علاوه بر اين هم مرسل می باشد يعنى سند ندارد و هم اهل فن آنها را به خاطر مرسل بودن ضعيف دانسته‏اند- و خدا داناتر می باشد (همان).

” فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما …” اگر توبه را مقيد كرد باصلاح، براى اين بود كه بفهماند وقتى توبه حقيقى و داراى محتوى مى‏گردد كه باعث اصلاح آدمى گردد، و توبه نه تنها بلفظ و لقلقه زبان توبه واقعى نيست بلكه به حالت انفعالى كه دوام نيابد و فاسدى را اصلاح نكند، نيز توبه واقعى تحقق نمى‏يابد (همان).

بحث روايتى

در تفسير صافى از تفسير عياشى از امام صادق (ع) روايت آورده كه در ذيل آيه” وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ …” فرمود:

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : قاعده فراش از منظر فقه امامیه و حقوق ایران