ارزیابی شاخص های موثر در اجرای حکمروایی خوب شهری-پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :   ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ) قسمتی از متن پایان نامه : تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8و4   به مقصود دستیابی به یک تصویر کلی از وضعیت سرانه کاربری ادامه مطلب…