به ترفیع اعتماد خریدار می پردازد مانند: معروفیت مارک تجاری، کیفیت، دردسترس بودن و تنوع محصول) و بعد مبادله (ویژگی هایی از قبیل روش پرداخت، خدماتپس از فروش و.. که عملیات تبادل محصول را قابل اعتماد می کند) توجه می کنند (کیم،۲۰۰۴۶۳:)
شانکرو همکاران نیز کیفیت محصول را به عنوان یکی از سه رکن اساسی ایجاد اعتماد معرفی کرده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید