مشتری و تجربه کاربر از وب به عنوان عوامل کلیدی مرتبط با اعتماد در زمینه تجارت الکترونیک یاد می کنند (کوربیت،۲۰۰۳۱۳:)
تان و ساترلند نیز می گویند که در علم روانشناسی به اعتماد، به عنوان یک خصوصیت مبتنی بر ویژگی های شخصیتی توجه می شود که دارای ریشه های عمیق در باور های فرد بوده، عموماً با توجه به تجربیات شخصی فرد در زندگی شکل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید