۱- خرید مجازی که اغلب همراه با ارئه کارت اعتباری و اطلاعات شخصی است
۲ – تماشای فروشگاههای الکترونیکی
د)موضوعیت ذهنی
اعتماد موضوعی ذهنی و به طور مستقیم مرتبط و تاثیر پذیر از تفاوتهای شخصی و عوامل محیطی است افراد مختلف نقش اعتماد را در سناریوهای مختلف ،متفاوت ارزیابی کرده و تلقی های گوناگونی از آن دارند
۴ – ۱ – ۱ –

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید